แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของบุคลากรและนิสิต ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและคัดกรองบุคลากรที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ จึงขอความร่วมมือ โปรดตอบแบบสอบถามคัดกรอง โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะใช้ในกรณีจำเป็นในการสอบสวนโรคตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเท่านั้น
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
หน่วยงาน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University.