โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน
ตามนโยบายเร่งด่วนด้านการวางแผนการผลิตกำลังคน
ประเภทสถานศึกษา
จังหวัด
Your answer
ชื่อสถานศึกษา
Your answer
ภาค
ประเภทวิชา
ชื่อหลักสูตรระยะสั้น
Your answer
จำนวนชั่วโมง
Your answer
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
Your answer
คณะผู้จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา
วิทยาลัย
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่1)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่2)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่3)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่4)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่5)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่6)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่7)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่8)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่9)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่10)
Your answer
อ.กรอ.อศ.
อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพ
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่1)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่2)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่3)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่4)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่5)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่6)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่7)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่8)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่9)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่10)
Your answer
สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่1)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่2)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่3)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่4)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่5)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่6)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่7)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่8)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่9)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (คนที่10)
Your answer
งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (รายละเอียดตัวคูณ)
ค่าวิทยากร
Your answer
ค่าอาหาร
Your answer
ค่าพาหนะ
Your answer
ค่าวัสดุ
Your answer
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
Your answer
อื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms