แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการของสำนักหอสมุดกลางให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ตรงต่อความต้องการมากที่สุด แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ไม่มีชื่อ
1. เพศ
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามระบุตามเพศ
2. สถานภาพผู้ใช้บริการ *
คณะ / สำนัก *
3. ท่านมาใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อวัตถุประสงค์ใด
วัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการ
Clear selection
4. ความถี่ของการเข้าใช้บริการสำนักหอสมุดกลางของท่านเป็นอย่างไร *
ปริมาณการเข้าใช้บริการสำนักหอสมุดกลางของท่านมีความถี่มากน้อยเพียงใด
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy