Elektro Idé tjenesteevaluering
Vi ville sette stor pris på om De ville hjelpe oss å utvikle vår virksomhet til å kunne imøtekomme våre kunders forventninger enda bedre ved å besvare denne lille undersøkelsen.
Hvor fornøyd er du med vår mottagelse av Deres henvendelse til kontoret i Elektroidé AS? *
Hvor fornøyd er De med vår oppfølging av din henvendelse, fra kontoret i Elektroide AS? *
Hvor fornøyd er du med vår punktlighet ved oppmøte for utførelse av oppdrag hos Dem? *
Hvor fornøyd er du med vår montørs utførelse av ditt oppdrag? *
Hvor fornøyd er du med sluttresultatet for vårt oppdrag hos Dem? *
Din totale opplevelse av Elektroide AS? *
Ville du anbefalt andre å benytte Elektroidé AS *
Hvilket av disse temaene mener du Elektroide AShar størst forbedringspotensiale? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy