KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (Học kỳ 1, năm học 2017 – 2018)
Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Sinh viên vui lòng trả lời những câu hỏi trong phiếu này, những thông tin do sinh viên cung cấp sẽ được giữ kín và là cơ sở giúp giảng viên điều chỉnh quá trình giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học. Vì vậy, đề nghị sinh viên có nhận xét trung thực, khách quan và mang tính xây dựng. Nhà trường rất mong sự hợp tác của sinh viên.
Phần 1: Thông tin giảng viên
Sinh viên ghi rõ họ, tên và đơn vị của giảng viên giảng dạy (có thể truy cập www.vlute.edu.vn để biết thông tin giảng viên)
1. Họ và tên giảng viên *
2. Giảng viên thuộc đơn vị *
3. Tên học phần/module giảng dạy *
Phần 2: Thông tin sinh viên
Sinh viên vui lòng cung cấp thông tin cá nhân (thông tin sẽ được bảo mật)
1. Sinh viên thuộc bậc *
2. Sinh viên thuộc khóa *
3. Sinh viên thuộc ngành *
4. Mã số sinh viên *
Phần 3: Nội dung đánh giá
Sinh viên căn cứ nội dung, lựa chọn một trong bốn mức độ: không đồng ý, phân vân, đồng ý, hoàn toàn đồng ý
Cung cấp thông tin về môn học, tài liệu phục vụ giảng dạy
1. Sinh viên được thông tin rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu môn học. *
2. Sinh viên được thông tin lịch trình, kế hoạch giảng dạy. *
3. Sinh viên được cung cấp thông tin về tài liệu học tập, tham khảo. *
Nội dung giảng dạy
1. Được trình bày đầy đủ, không lược bỏ so với đề cương môn học. *
2. Được cập nhật, đổi mới, phù hợp với sinh viên. *
3. Thiết thực, hữu ích, gắn với thực tế. *
Hoạt động giảng dạy
1. Giảng viên có kiến thức sâu, rộng về học phần/modul. *
2. Giảng viên truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu; có trách nhiệm và nhiệt tình. *
3. Sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong và ngoài giờ học. *
4. Giảng viên sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học. *
5. Có hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ học. *
6. Giảng viên khuyến khích tư duy sáng tạo, bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề của môn học, tổ chức hoạt động nhóm. *
7. Quan tâm đến phát triển kỹ năng của sinh viên trong quá trình giảng dạy. *
8. Có lồng ghép giáo dục đạo đức, tác phong trong quá trình giảng bài. *
Kiểm tra, đánh giá sinh viên
1. Việc đánh giá được thực hiện công bằng, công bố công khai, rõ ràng. *
2. Giảng viên có đánh giá, nhận xét bài kiểm tra để sinh viên rút kinh nghiệm. *
3. Đề kiểm tra phù hợp với nội dung, kiến thức cung cấp đến sinh viên. *
Việc đảm bảo giờ dạy và quan hệ với sinh viên
1. Có thái độ thân thiện, tôn trọng sinh viên. *
2. Thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp, thời gian giảng dạy. *
3. Quản lý tốt sinh viên trong lớp học. *
4. Thể hiện tác phong chuẩn mực của giáo viên: trang phục, lời nói, cử chỉ… *
5. Không tiêu cực trong giảng dạy và thi cử. *
Phần 4: Ý kiến khác đối với giảng viên
1. Điều hài lòng về giảng viên *
2. Điều chưa hài lòng về giảng viên *
Phần 5: Ý kiến đóng góp cho nhà trường
Ý kiến đóng góp cho nhà trường *
Xin cám ơn sự hợp tác của em.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy