แบบฟอร์มอาสาสมัคร
Email address *
Title / คำนำหน้าชื่อ *
Name in English / ชื่อภาษาอังกฤษ *
Your answer
Last name in English / นามสกุลภาษาอังกฤษ: *
Your answer
Name in Thai / ชื่อภาษาไทย *
Your answer
Last name in Thai / นามสกุลภาษาไทย *
Your answer
Birthday / วันเดือนปีเกิด: *
MM
/
DD
/
YYYY
Mobile Phone / มือถือ *
Your answer
Nationality / สัญชาติ
Your answer
Home or Office Address / ที่อยู่บ้าน หรือที่ทำงาน
Your answer
Company name / ชื่อบริษัทที่ทำงาน
Your answer
Position / ตำแหน่ง
Your answer
School name / ชื่อโรงเรียน
Your answer
Language / ภาษา *
Excellent / ยอดเยี่ยม
Good / ดี
Fair / ปานกลาง
Poor / พอใช้
Thai/ไทย
English/อังกฤษ
อื่น ๆ
Computer Skills / ทักษะคอมพิวเตอร์ *
Required
Volunteer your time for activity / สละเวลามาช่วยกิจกรรม
Half day / ครึ่งวัน
Full day / เต็มวัน
Weekday / วันธรรมดา
Weekend or Public Holidays / วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service