แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด โดยคาดว่าจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2562 โดยมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ทั้งนี้ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ ที่ลิงค์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2561

1.อายุ *
Your answer
2.เพศ *
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด *
4.มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา *
Your answer
5. ปีที่ท่านสำเร็จการศึกษา *
Your answer
6.ระยะเวลาการทำงานในโรงพยาบาล *
7.งานหรือหน้าที่หลักที่ท่านรับผิดชอบ *
8.ท่านรู้จักหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัดหรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms