Borang Penilaian Keberkesanan Program

PROGRAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN (PMI) - STAF

Tazkirah @ PTAR

2012 -

  A. MAKLUMAT PROGRAM

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. MAKLUMAT KEBERKESANAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

  This is a required question

  D. CADANGAN TAJUK CERAMAH AKAN DATANG

  This is a required question