Přihláška "Děti na startu Janovice 2021/2022-otevřené lekce"
Přihláška Děti na startu 2021/2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno dítěte *
Adresa *
Rodné číslo *
Mám zájem o lekci: *
Required
Docházka dětí *
Required
Kontakt na rodiče - mobil *
Potvrzuji, že dítě je zcela zdrávo a může cvičení Děti na startu navštěvovat. *
Podmínky
Platba za 1.poletí činí 990,-Kč (celkem za 11 lekcí á 90,-Kč/lekce v období říjen - leden), splatná do konce října.
Platba za 2.pololetí činí 1350,-Kč (celkem za 15 lekcí á 90,-Kč/lekce v období únor -  květen), splatná do konce ledna.

Číslo účtu: 400400409/2010, vzkaz pro příjemce: jméno dítěte + název místa cvičení.

Beru na vědomí, že v době prázdnin a státních svátků se necvičí, přičemž daný počet lekcí viz.výše je garantován (v případě zrušených lekcí se tyto posunou na nejbližší pracovní den).

Souhlasím se storno podmínkami: Adekvátní část poplatku se vrací pouze v případě absence čtyř po sobě jdoucích realizovaných lekcí. O vrácení platby je nutno zažádat nejpozději do 20.2.2021 za 1.pololetí nebo 10.6.2021 za 2.pololetí. Částku je možno po dohodě přesunout na další období.

Souhlasím s registrací svého dítěte do spolku Pohybová všestrannost, z.s., který organizuje tento kurz. Členský poplatek činí 100,-Kč/kalendářní rok a je součástí celkového poplatku za cvičení v 1. pololetí (za členství v roce 2021) a ve 2. pololetí (za členství v roce 2022).

Souhlasím s použitím fotografií a video záznamů pořízených na kurzech a akcích projektu "Děti na startu" a spolku Pohybová všestrannost, z.s., na nichž je zachyceno mé dítě.

Organizátor:   spolek Pohybová všestrannost, z.s.
Zastoupen:     Mgr. Jana Svatošová
Kontakt:          info@pohybovavsestrannost.cz
Tel.:                 777 665 440
*
DOBROVOLNÉ! Zdarma tričko s logem Děti na startu a bezplatné pojištění.)
Pro získání trička zdarma je nutná registrace dítěte pod iniciativu Česko se hýbe, tj. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.,  = autora projektu "Děti na startu". Tato registrace stojí 100,-Kč na školní rok a je hrazena zvlášť na účet místního organizátora Pohybová všestrannost, 400400409/2010 (uvedťe jméno dítěte + FISAF). Místní organizátor Pohybová všestrannost, z.s. tuto částku za registraci převede v plné výši na účet autora projektu. Děti, které budou mít uhrazenu tuto dobrovolnou registraci obdrží tréninkové tričko a deníček sportovce.Registrace pod iniciativou Česko se hýbe *
Required
Velikost trička ( v případě registrace k Česko se hýbe viz.výše)
Clear selection
GDPR
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu - spolku Pohybová všestrannost, z.s., Tovární 486/7, Ostrava, 709 00, IČ: 04906187
(dále jen „Správce“),


je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
1. jméno a příjmení,
2. datum narození, rodné číslo
3. adresu místa pobytu,
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.
České unii sportu
MŠMT
příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem
vedení evidence členské základny
identifikace na tréninkových jednotkách
žádosti o dotace

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A ÚDAJŮ VAŠEHO DÍTĚTE

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub)
fotografie,
videa,
zvukové záznamy,
sportovní výsledky

za účelem
marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
prezentace na webu,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval
telefonní číslo zákonného zástupce
e-mail zákonného zástupce
rodné číslo dítěte
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje a údaje mého dítěte byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.
České unii sportu
MŠMT
příslušným orgánům státní správy a samosprávy

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.  

Prohlašuji, že jsem si text výše uvedeného GDPR informací a souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým souhlasem *
Děkujeme a těšíme se na cvičení :-)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy