OVSD Early Kinder (EK) Intent to Participate Form - January 2022
Welcome to Early Kindergarten (EK) beginning January 2022! Early Kindergarten (EK) provides students turning five between December 3, 2021 and March 1, 2022 a jumpstart in developmental readiness skills prior to entering Kindergarten in the fall. Participation in an EK class helps children develop the academic, social, and emotional skills necessary to be successful in Kindergarten and beyond.

¡Bienvenido al Kínder Adelantado (EK) que empieza en enero de 2022! El Kínder Adelantado (EK) proporciona a los estudiantes que cumplen cinco años entre el 3 de diciembre de 2021 y el 1 de marzo de 2022, un importante impulso al desarrollo de sus habilidades en preparación para ingresar al Kínder regular en el otoño. La participación en una clase de EK ayuda a los niños a desarrollar las habilidades académicas, sociales y emocionales necesarias para tener éxito en el Kínder y en los cursos superiores.

Chào mừng quý vị đến Mẫu Giáo Sớm (Early Kindergarten/EK) bắt đầu vào tháng 1, 2022! Mẫu Giáo Sớm (EK) cung cấp cho các em học sinh vừa tròn năm tuổi giữa ngày 3 tháng Mười Hai, 2021 và ngày 1 tháng Ba, 2022 sự khởi động trong các kỹ năng sẵn sàng được phát triển để vào Mẫu Giáo vào mùa thu. Sự tham dự vào lớp EK giúp trẻ em phát triển các kỹ năng về mặt học tập, xã hội và cảm xúc cần thiết để thành công trong lớp Mẫu Giáo và các lớp về sau.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Student's first name - Nombre del estudiante - Tên của học sinh *
Student's last name - Apellido del estudiante - Họ của học sinh *
Student's birthday - Cumpleaños del estudiante -Ngày sinh của học sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
Student's home school - Escuela correspondiente a la residencia - Trường nơi cư trú của học sinh *
Parent's name - Nombre del padre de familia - Tên của phụ huynh *
Parent's phone number - Número de teléfono del padre - Số điện thoại của phụ huynh *
Parent's email - Correo electrónico del padre - Số điện thư của phụ huynh *
Street address - Dirección - Số nhà và tên đường *
City - Ciudad - Thành phố *
Zip Code - Código postal - Mã bưu chính *
Is your child currently enrolled in a preschool program? - ¿Está su hijo(a) inscrito(a) actualmente en un programa preescolar? - Con của quý vị có đang theo học một chương trình lớp mầm nào không? *
If yes, what school? - Si es así, ¿En qué escuela? - Nếu có, trường nào?
Clear selection
If you selected other to the question above, which preschool? - Si seleccionó “otra” en la pregunta anterior, ¿cuál es la escuela preescola? - Nếu quý vị chọn trường khác trong phần trả lời bên trên, vậy đó là trường nào? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Ocean View School District. Report Abuse