Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve të K.R.U. "HIDRODRINI" - SH.A. për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit
D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit në rajonin e Pejës për periudhën Janar - Dhjetor 2022. 

Përgjigjet e juaja të sinqerta do të ndikojnë në ngritjen e kualitetit të shërbimeve nga K.R.U. ”Hidrodrini” Sh.A

Informatat e dhëna në këtë pyetësor do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të këtij hulumtimi.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
SHËNIME DEMOGRAFIKE
Komuna: *
Lloji i konsumatorit: *
Zona e shërbimeve: *
PYETJE RRETH SHËRBIMEVE
1. A keni kontratë shërbimi me K.R.U. "Hidrodrini" Sh.A.? *
2. A keni ujëmatës? *
3. Nëse jo, pse nuk keni ujëmatës?
4. A ju lexohet ujëmatësi rregullisht për çdo muaj? *
5. Kur i ka lexuar K.R.U. “Hidrodrini” për herë të fundit ujëmatësin? *
6. Sa jeni të kënaqur me shërbimet e ujësjellësit? *
7. Sa jeni të kënaqur me cilësinë e ujit? *
8. Nëse jeni të pakënaqur, pse?
9. A keni reduktime të ujit? *
10. Nëse po, gjatë cilës kohë keni reduktime të ujit? *
11. A njoftoheni paraprakisht për ndërprerjen e shërbimeve të ujësjellësit? *
12. A i paguani faturat me rregull? *
13. Nëse jo, cilat janë arsyet e mos pagesës? *
14. A e dini se në rast të mos pagesës së borxhit lënda ju iniciohet tek përmbaruesi privat? *
15. A e dini qe keni te drejtë të nënshkruani kontratë me rata mujore për pagesën e borxhit nëse borxhi juaj është i lartë? *
16. A është fatura nga K.R.U. “Hidrodrini” e kuptueshme dhe e qartë? *
Nëse jo, ju lutem shpjegoni pse?
18. A jeni të kyçur në shërbimet e kanalizimit? *
19. A jeni ankuar ndonjëherë në kompaninë tonë në rast të pakënaqësisë? *
20. Sa jeni të kënaqur me efikasitetin e zgjidhjes së ankesave/ kërkesave? *
21. Komenti juaj për përmirësimin e shërbimeve që Kompania K.R.U. "Hidrodrini" i ofron? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of D&D Business Support Center. Report Abuse