Formularz rejestracyjny - XXIX Konferencja PTIP
Formularz B
Klauzula przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w tym formularzu jest Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej z siedzibą w Warszawie przy w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 27. Dane przetwarzane są w zakresie organizacji i przebiegu "XXIX Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej". Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz dla celów organizacji i przebiegu "XXIX Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej"
*
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z konferencji. *
Dane podmiotu
Instytucja *
Adres e-mail *
Adres pocztowy do korespondencji
Dane do wystawienia faktury
Jednostka *
NIP *
Adres pocztowy *
Nr telefonu *
Dane uczestników (tytuł/stopień, imię, nazwisko, adres e-mail)
*
Zakwaterowanie
Możliwa jest rezerwacja miejsca hotelowego w Domu Pielgrzyma AMICUS ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa http://amicus-warszawa.pl/. Dojazd metrem do stacji Plac Wilsona. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłata za dobę wynosi :

- pokój jednoosobowy – 150 zł,
- pokój dwuosobowy – 200 zł,
- pokój trzyosobowy – 270 zł
Rezerwacja miejsc w hotelu Amicus
Liczba pokojów, Nazwisko(a) współlokatora(ów)
Opłaty (bez podatku VAT - PTIP nie jest płatnikiem VAT)
Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby wynosi:
– pełnopłatna – 420 zł przy wpłacie do 30.09.2019 r. i 520 zł po tej dacie,
– obniżona (studenci i doktoranci) – 350 zł przy wpłacie do 30.09.2019 r. i 450 zł po tej dacie.
Kwota do wpłacenia
Podać sumę w PLN *
INFORMACJE
Wnoszenie opłaty i faktury
Opłatę wynikającą ze zgłoszenia proszę wnosić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w konferencji
i rezerwacji noclegów. Potwierdzenia wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 2 dni od otrzymania
formularza zgłoszeniowego.
Opłatę proszę przelać na konto 16 2130 0004 2001 0957 3197 0001 Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679, Warszawa, a w pozycji „tytułem” wpisać nazwiska uczestników.
Faktury opłacone odbierają uczestnicy podczas konferencji. Faktury do zapłaty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres podany w pozycji Dane do do wystawienia faktury.
W przypadku urzędów zobowiązanych przepisami do dokonania płatności po konferencji, faktura zostanie wystawiona z datą 7.11.2019 r. i wysłana pocztą na adres wskazany do korespondencji związanej z rozliczeniem faktury, a wysokość opłaty konferencyjnej będzie wynikała z daty otrzymania przez PTIP zgłoszenia (przed/po 30.09.2019 r.).
Uwaga
Dane osobowe zawarte na formularzu zostaną umieszczone w bazie danych Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 27 i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statutowych, w tym organizacji konferencji i warsztatów.
Bez zgody właściciela dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
Akceptacja warunków uczestnictwa
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty kwoty wyliczonej w sekcji Kwota do wpłacenia,
2) ewentualną rezygnację z uczestnictwa, w wyniku której następuje zwrot wniesionej opłaty, należy nadesłać nie później niż do dnia 20.10.2019 r.,
3) rezygnacja przesłana po dniu 20.10.2019 r. lub nieobecność nie zwalniają z opłaty,
4) zapłata nastąpi przed konferencją (po konferencji w przypadku urzędów)
Przesłanie formularza wiążę się z akceptacją warunków udziału zamieszczonych wyżej
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy