Pre efektívne a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.
MVO Ľudia a voda je členom vedecko-výskumného konzorcia projektu SIM4NEXUS (www.sim4nexus.eu), (Trvalo udržateľný integrovaných manažment prírodných zdrojov pre súvislosti vody, klímy, energetiky a potravinovej bezpečnosti), ktorý je financovaný Európskou komisiou.

Výsledky projektu majú dať odporúčania EK, ako strategický politický rozhodovať pri ochrane, využívaní a obnove prírodných zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj v prebiehajúcej klimatickej zmene

Dotazník je cielene zameraný na získanie spätnej väzby zainteresovaných (zástupcov štátne správy, podnikateľov, samospráv, odborníkov, vodohospodárov, asociácií a občianskych združení), ako vnímajú súvislosti o realite zmeny klímy a odstránenie vzniknutých problémov pri strategických rozhodovaniach štátu.

Ide poznanie rozdielnych prístupov presadzovania verejných politík v troch štátov (Nemecko, Česko, Slovensko), ktoré sa po rozpade centrálneho riadenia ekonomiky rozhodli ísť vlastnou cestou (Zjednotenie Nemecka a rozpad Československa) a ktoré mali v čase rozpadu približne rovnakú čiaru ekonomickej úrovne.
1. Verejnoprávne inštitúcie na Slovensku mi poskytujú dostatok informácii o príčinách zmeny klímy a stave vody v krajine, o potravinovej i energetickej bezpečnosti na Slovensku (hodiace sa zaškrtnite) *
2. Mám jasnú predstavu o súvislostiach medzi integrovaným manažmentom prírodných zdrojov a ochranou klímy, vody, potravinovej a energetickej bezpečnosti a viem čo mám robiť (hodiace sa zaškrtnite) *
3. Mám dostatok informácii o tom, ako sa riešia problémy ochrany klímy, vodného hospodárstva, energetickej a potravinovej bezpečnosti v susedných krajinách (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko) i v EÚ (hodiace sa zaškrtnite) *
4. Spôsob využívania prírodných zdrojov na Slovensku ohrozuje životné prostredie aj v susedných štátoch (hodiace sa zaškrtnite) *
5. Mám dostatok informácii o stave klímy, vody, potravinovej bezpečnosti i energetickej bezpečnosti v mojej obci i ako sa môžem zapojiť (hodiace sa napíšte zaškrtnite) *
6. Vzťahy medzi ekonomickým rozvojom štátu a ochranou prírodných zdrojov a sociálnymi potrebami v štáte sú správne nastavené a riziká klimatickej, vodnej, potravinovej a energetickej krízy nehrozia (hodiace sa napíšte zaškrtnite) *
7. Mám dostatok informácii a vedomosti o príčinách rastu teplôt v mestách, zvyšovania rastu extrémov počasia, zhoršovania kvality ovzdušia a rastu civilizačných ochorení v mestách (hodiace sa zaškrtnite) *
8. Mám dostatok poznatkov o dôležitosti ochrany, spôsobe využívania prírodných zdrojov a obnovy prírodných zdrojov na Slovensku (hodiace sa zaškrtnite) *
9. Mám dostatok informácii o možnosti zapájania sa verejnosti do ochrany pred klimatickou zmenou (hodiace sa zaškrtnite) *
10. Povodne, sucho a klimatické zmeny spôsobované na Slovensku sú dostatočne riešené (hodiace sa zaškrtnite) *
11. Štát poskytuje dostatok možnosti zapájania zainteresovaných (podnikateľské subjekty, odborníkov, verejnosť) do spolupráce pri ochrane klímy, vody, ochrany prírody a vodnej bezpečnosti (hodiace sa zaškrtnite) *
12. Ak si myslíte, že dotazník nevystihuje niektoré špecifické problémy, ktoré by bolo treba riešiť, prosím vyjadrite sa do tohto rámčeka
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.