PRIJAVNICA / REGISTRATION FORM

Zaključna konferenca SILVER CITY ''For the Golden Age'', 23. september 2014, Kongresni center Thermana Laško /

Final conference SILVER CITY ''For the Golden Age'', 23rd September 2014, Kongresni center Thermana Laško

  Captionless Image

  Podatki o udeležencu/ki: / Information about the participant:

  Vaše podatke bomo uporabili pri vodenju evidence udeležencev dogodka ter za potrebe poročanja o delu na projektu v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. / Your data will be used for record keeping of the participants at the event and for the reporting of the project in accordance with the applicable Law on the protection of personal data.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question