ApHC-se Medlemsanmälan

Fyll i uppgifterna och klicka på 'Skicka' längst ner, så tar styrelsen hand om resten.

Glöm inte att betala medlemsavgift!
Aktuella medlemsavgifter finns på www.aphc.se

  Om dig

  Här fyller du i dina uppgifter som namn, adress, tel och e-postadress mm......
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Övriga familjemedlemmar

  Här fyller du i namn och födelseår på övriga personer ifall ni är en familj, annars kan du hoppa över denna fråga.
  This is a required question

  För dig som tänker tävla...........

  Här följer rutor där du kan fylla i uppgifter på personer du vill att vi kontaktar t ex vid händelse av en olycka på tävling. Fyll en person i varje ruta. Ange: Namn, adress, telefon (hem, arbete och mobil) och e-postadress. Mata till ny rad mellan varje uppgift Den sista rutan är för att du skall kunna tala om ifall du har några speciella behov vid tävling, t ex Handikapptoalett.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question