แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1
บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3
ระดับชั้น *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล *
ข้อใดให้ความหมายของ "การสื่อสารข้อมูล" ได้ถูกต้อง *
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่ *
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อมูล *
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *
ปกติในการสื่อสารผ่านคู่สายโทรศัพท์ในระยะทางไกลจะเกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปเกิดข้อใด *
ข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้วัดความเร็วของการส่งข้อมูล *
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมีหลักการทำงานอย่างไร *
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึงข้อใด *
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kampangdinpittayakom. Report Abuse - Terms of Service