F.17.01.08 - LANTOKIKO PRESTAKUNTZAREN AMAIERA  /  FINAL DE LA FCT
PRAKTIKA-KOADERNOA ENTREGATU AURRETIK, BETE INPRIMAKI HAU
ANTES DE ENTREGAR EL CUADERNILLO DE PRÁCTICAS RELLENA EL SIGUIENTE FORMULARIO
Email *
Izen-deiturak *
Nombre y Apellidos
EGINDAKO HEZIKETA ZIKLOA *
CICLO FORMATIVO CURSADO
ENPRESA *
EMPRESA
Praktikaren amaiera-data *
Fecha de finalización de la Práctica
MM
/
DD
/
YYYY
"Praktiketako liburuxkatik" ENPRESA IKASLEEI -LANTOKIKO PRESTAKUNTZAREN KALIFIKAZIO OROKORRA" ataleko oharra jaso da.    ////.   Del "cuadernillo de prácticas" - página 11 - recoge la nota del apartado LA EMPRESA AL ALUMNADO -CALIFICACIÓN GLOBAL DE FCT. Los aspectos que se han evaluado son: Asistencia, puntualidad. responsabilidad y autonomía en la ejecución de las tareas asignadas, etc. *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Teknikoa --- Técnico (promedio)
Kudeaketa Adimena --- Inteligencia de gestión (promedio)
Jarrera positivo --- Actitud + (promedio)
KOMUNIKAZIOA --- Comunicación y habilidades (promedio)
Digitala --- Digital (promedio)
Hizkuntza - Idiomas (promedio)
"Praktiketako liburuxkatik" ENPRESA IKASLEEI -LANTOKIKO PRESTAKUNTZAREN KALIFIKAZIO OROKORRA" ataleko oharra jaso da. *
Del "cuadernillo de prácticas" - página 11 - recoge la nota promedio del apartado LA EMPRESA AL ALUMNADO -CALIFICACIÓN GLOBAL DE FCT. Los aspectos que se han evaluado son el promedio de: Técnico, actitud +, puntualidad. responsabilidad y autonomía en la ejecución de las tareas asignadas, comunicación, etc.
"Praktiketako koadernotik" "PRAKTIKETAKO PERTSONA" ataleko oharra dago. *
Del "cuadernillo de prácticas" recoge la nota del apartado "LA PERSONA EN PRÁCTICAS A LA PRÁCTICA" - página 15- . Los aspectos evaluados son: el cumplimiento del plan asignado, atención de la empresa hacia la persona en prácticas, facilidad de la empresa para integración en el grupo, respeto a los horarios, ambiente laboral, contribución de las tareas realizadas a ampliar los conocimientos de la persona en prácticas, tareas fuera del plan.
Ebaluatutako alderdiak: Praktikaren jarraipena eta gorabeheren ebazpena *
Del "cuadernillo de prácticas" recoge la nota del apartado "LA EMPRESA A NAZARET" - página 12- . Los aspectos evaluados: Seguimiento de la práctica y resolución de incidencias
Praktika amaitu duzu, lan-kontraturik eskaini dizute? *
Ya has finalizado la Práctica, ¿Te han propuesto un contrato de trabajo?
Eskaini dizute, baina baztertu egin duzu?
¿Te han propuesto un contrato y lo has rechazado?
Clear selection
Kontraturik proposatu ez badizute, adierazi arrazoia:
En el caso de que NO te hayan propuesto un contrato, señala la causa:
at eskaini eta baztertu baduzu, adierazi zergatik:
En el caso de que te hayan propuesto un contrato y lo hayas rechazado señala la causa:
Clear selection
Praktikak esleitzeko eta egiteko prozesua hobetzeko egin nahi dituzun oharrak
Observaciones que quieras realizar con la finalidad de mejorar el proceso de asignación y realización de las prácticas
Azkenik, egindako heziketa-zikloarekiko gogobetetze-maila *
Finalmente, nivel de satisfacción con el ciclo formativo cursado
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of CPES NAZARET BHIP.