หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถาม คิดวิเคราะห์ให้เข้าใจ แล้วเลือกตอบซึ่งเป็นตัวเลือกที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - นามสกุล *
ชั้น *
เลขที่ *
1. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา *
1 point
2. ปัจจัยใดที่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย *
1 point
3. ข้อใด ไม่ใช่รูปแบบการปกครองท้องถิ่น *
1 point
4. การขุดคลองรอบเมืองในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นพัฒนาการด้านใด *
1 point
5. สนธิสัญญาเบาว์ริง ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสมัยปฏิรูปประเทศอย่างไร
1 point
Clear selection
6. ในสมัยรัชกาลใด มีการปฏิรูปการปกครองมากที่สุด *
1 point
7. การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยส่งผลอย่างไรในปัจจุบัน *
1 point
8. การชำระกฎหมายตราสามดวงในสมัยรัชกาลที่ 1 มีผลต่อพัฒนาการด้านการปกครองอย่างไร *
1 point
9. การปฏิรูปทางสังคมที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 คือข้อใด *
1 point
10. จากคำตอบข้อ 9 มีผลกระทบต่อพัฒนาการด้านสังคมอย่างไร *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy