Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny
Jak často navštěvujete knihovnu? *
Jak často navštěvujete webovou stránku knihovny? *
Knihovnu a její služby využíváte pro: *
Required
Jak Vám vyhovuje provozní doba knihovny? *
Co Vám na provozní době knihovny vadí? Popište prosím své připomínky a náměty.
Your answer
Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny? *
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
Kopírovací služby
Přístup k internetu
Meziknihovní služby
Informační a rešeršní služby
Kulturní a vzdělávací pořady
Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu knihovny? *
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
Beletrie
Odborná literatura
Časopisy
Elektronické informační zdroje
Hudba a audio-video
Jak byste zhodnotil/a personál knihovny? *
Určitě ano
Spíše ano
Průměr
Spíše ne
Vůbec ne
Milý a vstřícný
Kvalifikovaný
Máte nějaké připomínky či náměty k fondu knihovny? Sdělte nám je prosím.
Your answer
Jste spokojen/a s dostupností knihovny? *
Co vám na dostupnosti knihovny vadí? Prosím napište nám své připomínky a náměty.
Your answer
Umožňují Vám internetové stránky knihovny bez problémů nalézat informace o knihovních fondech a službách knihovny?
Jaké informace na internetových stránkách obvykle nemůžete nalézt?
Your answer
Pomáhá Vám knihovna získat informační dovednosti, které potřebujete? (např. při vyhledávání v katalogu, v databázích, na internetu)
Uvítal/a byste nějaké školení pro zlepšení Vašich informačních dovedností? Prosíme sdělte nám své náměty.
Your answer
Jste spokojen/a s prostory knihovny?
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
Velikost knihovny
Kvalita prostor
Sociální zázemí knihovny
Technické vybavení
Máte nějaké připomínky či náměty k prostorům knihovny? Prosím napište nám je.
Your answer
Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?
určitě souhlasím
spíše souhlasím
ani souhlasím, ani nesouhlasím
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
nevím, nemohu odpovědět
Pracovníci knihovny jsou vstřícní
Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na vaše dotazy
Máte nějaké připomínky či náměty k zaměstnancům knihovny? Prosím napište nám je.
Your answer
Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?
Jste:
Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Jste:
Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service