แบบทดสอบก่อนเรียน 1.1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ม.4/6 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
Email *
ชื่อ-สกุล *
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด *
2.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คนเป็นสื่อในการรับส่งข้อมูล เรียกว่า *
3.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อใดไม่ถูกต้อง *
4.การแชร์ (Share) ทรัพยากร บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อใดไม่ถูกต้อง *
5.องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อใดไม่ถูกต้อง *
6.โปรโตคอลที่คอมพิวเตอร์นิยมใช้สื่อสารกันผ่านอินเตอร์เน็ต คือข้อใด *
7.สื่อกลางในการรับส่งข้อมูล ข้อใดไม่ถูกต้อง *
8.อุปกรณ์เครือข่าย ข้อใดไม่ถูกต้อง *
9.ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System : NOS) ข้อใดไม่ถูกต้อง *
10.LAN มาจากความหมายในข้อใด *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of amnatchareon School.