Pagsusulit para sa Espesyal na Maikling Kurso sa Pagsasalin 2020 ng PATAS at PSLLF
Tapos na po ang oras ng pagsasagot. Naipadala na po sa email ang lahat ng resulta kasama ang mensaheng ito: Mahal na ka-PATAS at ka-PSLLF, narito na ang iyong marka. Ang pasadong marka ay 35 puntos pataas (katumbas ng 70% na tamang sagot, pataas). Kung nakapasa ka ay makakatanggap ka rin ng SERTIPIKO NG PAGPASA, bukod pa sa SERTIPIKO NG PAGLAHOK. I-CLICK ang VIEW sa ibaba para makita ang detalye ng iyong marka, pati ang ilang paliwanag sa ilang aytem. PORMAL na isasapubliko rin ang talaan ng mga nakapasa sa mga susunod na araw. Antabayanan sa www.facebook.com/PSLLF at www.facebook.com/FILIPINOSALIN ang mga anunsyo kaugnay nito. Pasado man o hindi, maging inspirasyon nawa natin ito upang lalo pang paghusayin ang ating kasanayan para sa ating mga estudyante at para sa sambayanan. Maraming salamat!
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy