Δήλωση συμμετοχής στη δράση ''Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης - 2019''
Αυτή η φόρμα δεν δέχεται πλέον απαντήσεις λόγω παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής απαντήσεων! Η αποστολή στοιχείων γινεται αποκλειστικά στο email των διοργανωτών: ekfeeratosthenes@gmail.com
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service