Pyetësor mbi Klimën e Shkollës
PYETËSOR PËR PRINDËR
1. Gjinia
2. Je me origjinë shqiptare?
3. Cilit grupimi etnik i përket?
4. Shkolla ofron materiale mësimore të cilat pasqyrojnë prejardhjen kulturore, etnike të nxënësve.
5. Shkolla respekton të gjitha kulturat.
Next
This form was created inside of MailSystem. Report Abuse - Terms of Service