ข้อมูลคู่ธุรกิจสำหรับการขอใบเสนอราคา ใช้บริการ People Partner
ขอความกรุณาท่านคู่ธุรกิจทุกท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทำร่างใบเสนอราคาให้ทางคู่ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูล หรือ ข้อสงสัยอื่นๆ
กรุณาติดต่อ
Sales Marketing : 02 661 7797 Ext.103 , 301
Email : info@onestopservice.co.th
Line : @onestopservice
FB : @OnestopserviceThailand

*เมื่อส่งข้อมูลการขอใบเสนอราคาแล้วเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในกรณีข้อมูลไม่ชัดเจน
และจะดำเนินการนำส่งร่างใบเสนอราคาให้กับคู่ธุรกิจภายใน 1-2 วันทำการ*
ทำความรู้จัก "People Partner" จาก "น้องสต๊อป" กันก่อนครับ
บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน เบอร์ติดต่อ อีเมล ของคู่ธุรกิจ บริษัทฯ อาจจะ ทำการใช้ข้อมูล เก็บรวบรวม การเปิดเผยข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น *
ชื่อบริษัท (Company Name) *
คำนำหน้าชื่อ (Title Name) *
ชื่อ นามสกุล ผู้ติดต่อ (Name-Surname) *
ตำแหน่ง (Position Name) *
อีเมล (Email) *
เบอร์ติดต่อ (Telephone no.) *
ความประสงค์ในการใช้บริการ (Service Requirement) *
Required
ปัจจุบันคู่ธุรกิจ ดำเนินงานประเภทที่เลือกมาอย่างไร
จำนวนพนักงานของทางคู่ธุรกิจ *
ต้องการเริ่มใช้บริการเมื่อไหร่ (Starting Plan) Ex.10/28/2020 *
MM
/
DD
/
YYYY
งบประมาณ(บาท)ต่อคน (Budget per head) *
เงื่อนไขเพิ่มเติม (Additional Conditions)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy