Bölcsődei onlinem regisztráció
Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021 –es nevelési évre
Gyermek neve *
Gyermek születési helye, ideje: *
Gyermek TAJ száma *
Gyermek állampolgársága: *
Gyermek lakcíme: *
Gyermek tartózkodási helye: *
Édesanyja leánykori neve: *
Édesanyja lakcíme *
Édesanyja tartózkodási helye
Édesanyja munkahelyének neve és címe: *
Édesanyja telefon száma, E-mail címe: *
Édesapja neve: *
Édesapja lakcíme: *
Édesapja tartózkodási helye:
Édesapja munkahelyének neve és címe: *
Édesapja telefon száma, E-mail címe:
Családi állapot: házas; egyedül álló; élettársi kapcsolat, egyéb: *
A gyermek betegségei: tartós betegségek/sni, allergia,gyógyszerérzékenység,gyermek eddigi komolyabb betegségei: *
A gyermeke után részesül-e rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? IGEN/NEM. Igen válasz esetén határozat száma. *
A bölcsődei ellátás igénylésének kezdete *
Munkába állás várható időpontja: *
Milyen okkal kéri gyermeke felvételét?(Több ok is felsorolható) *
Választott bölcsőde *
Jelen nyilatkozat-részemről történő- önkéntes kitöltésével együtt tudomásul veszem, hogy Újkígyós Város Önkormányzat jegyzője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban törvény) 26. §(1) és (4) bekezdései,valamint a törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (1) és (4) bekezdései alapján ellenőrizheti az életvitelszerű ott tartózkodás tényét, valamint a szolgáltatott adatok valóságát *
Hozzájárulok a személyes adataimnak kezeléséhez a bölcsődei jelentkezéselbírálásának céljából. *
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a jogosultság megszűnésével járhat. Ha a fenti adatokban változás történik, haladéktalanul tájékoztatom a másik felet.Gyermekem felvételét a gondviselő szülők nevében kérem. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy