แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำหรับบุคคลภายนอก)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง

1. ท่านเป็นผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมธนารักษ์
*
เพศ *
อาชีพ *
อาชีพอื่นๆ โปรดระบุ
อายุ *
ระดับการศึกษา *
2. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
คอลัมน์ 1
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
เอกสารเผยแพร่
งานนิทรรศการ
หนังสือพิมพ์
ทีวี
Website
สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook/Line)
แอปพลิเคชัน (TRD Smart Pay)
อื่น ๆ โปรดระบุ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy