แบบสำรวจข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
คำชี้แจง ให้ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ กรอกแบบสำรวจภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
Email address *
1. เป็นข้าราชการครูโรงเรียน (ให้ตอบเฉพาะชื่อโรงเรียนเท่านั้น) *
Your answer
2. จังหวัด *
3. ดำรงตำแหน่ง *
4. บรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *
5. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน *
6. ระดับการศึกษา *
7. มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ว.17 ที่จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ *
8. มีชั่วโมงการสอน ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด *
9. ได้รับการอบรม PLC จำนวน 50 ชั่วโมงต่อปี *
10. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพย้อนหลัง 5 ปี *
11. มีคุณสมบัติครบที่จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ แบบ ว.17 (ให้ตอบเฉพาะ วัน เดือน ปี ที่มีคุณสมบัติครบเท่านั้น) *
Your answer
12. มีคุณสมบัติครบที่จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ แบบ ว.21 (ให้ตอบเฉพาะ วัน เดือน ปี ที่มีคุณสมบัติครบเท่านั้น) *
Your answer
13. ท่านมีความประสงค์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ แบบใด *
14. ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service