Syklist Velkommen Destinasjon 2019
Her kan du ta en gjennomgang på hvor bra din destinasjon er tilpasset sykkelturister. Her er totalt 36 vurderingskriterier, hvorav 22 er må-krav. Alle MÅ-krav og minst 2 BØR-krav må være tilfredsstilt (dvs. 2/3 av kravene) Skriv OK for å bekrefte eller svar kort med kommentarer, plan for forbedringer, når det er planlagt ferdigstilt o.l. under hvert spørsmål. Du kan åpne linken på nytt og korrigere eller fortsette der du slapp senere. La oss sammen gjøre din destinasjon mer attraktiv for sykkelturister i Norge!
Email address *
Destinasjonsselskapets navn
Your answer
Adresse
Your answer
Telefon
Your answer
Epostadresse
Your answer
Webadresse
Your answer
A. Om bedriften
A1. Må: Sykkelturisme er en sentral del av reisemålets strategi. Ambisjoner og målsettinger for sykkelturismen skal kunne leses ut av ulike plandokument på reisemålsnivå og definere valgte målgrupper blant sykkelturistene. Dette skal f.eks. dokumenteres med styrevedtak i destinasjonsselskapets styre.
Your answer
A2. Må: De strategiske målene er fullt ut støttet av konkrete planer og fordeling av ressurser fra fellesskapet, og ikke bare vedtak om satsing på sykkelturisme. Dette må dokumenteres med konkrete tiltak som vises i budsjett, personaldisponering, prosjektdeltakelse o.l. I tillegg til destinasjonsselskapet inngår også kommunen, bedriftene og grunneierne i fellesskapet.
Your answer
A3. Må: Lokal koordinator som er en konkret person (navngitt/stilling) i destinasjonsselskapet, som har ansvaret for å koordinere sykkelsatsingen.
Your answer
A4. Må: Forankring av planene for sykkelsatsingen hos aktuelle lokale aktører. Aktuelle aktører som kommunen, grunneiere og syklist velkommen bedrifter skal få delta i prosessen med å fastsette mål og strategier for sykkelsatsingen. Dette dokumenteres med møtereferat o.l.
Your answer
A5. Må: Grunneieravtaler og avtaler med vegeierne om bruk der man bruker private veier, stier o.l. (jfr. pkt. A1 og A2). Bruker man offentlig veg, skal dette skje i forståelse med vegeiere (kommune, fylke, stat). Dokumentert med skriftlig informasjon (brev, e-post, avtaler, møtereferat o.l.)
Your answer
A6 Må: Presentasjon av syklist velkommen destinasjonen på nettsiden med informasjon om alle sykkelmuligheter og relevante servicetilbud.
Your answer
A7. Bør: Reisemålet bør være sertifisert i forhold til Standard for Bærekraftige reisemål
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service