ตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษา
การตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต
เพื่อให้ผู้มีสิทธิประกันชีวิตสามารถประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ารับบริการ ด้วยการประเมินความคุ้มครอง ความสอดคล้องของโรคกับกรมธรรม์ที่ถืออยู่ เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

เพื่อวางแผนการรักษาได้ล่วงหน้า  
เพื่อไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาที่โรงพยาบาล  
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

โดยผู้ป่วยสามารถ

✔ ตรวจสอบความคุ้มครองเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ารับบริการทางการแพทย์
✔ ประเมินความคุ้มครองค่ารักษาเมื่อมีการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ การผ่าตัด การทำหัตถการต่างๆ  


เงื่อนไขกรมธรรม์เดี่ยว    
1. อายุกรมธรรม์ 2 ปีขึ้นไป โดยชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องไม่มีประวัติค้างชำระ
2. ข้อมูลประวัติการรักษาโรคประจำตัว/โรคตามเงื่อนไขการสลักหลัง (ถ้ามี)


กรมธรรม์ประกันกลุ่ม (พนักงานบริษัท)
1. พนักงานอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไปและปัจจุบันยังคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท  
2. กรณีมีโรคประจำตัวให้แจ้งทางโรงพยาบาล


เงื่อนไขบริการ
1. การตรวจสอบและประเมินเทียบสิทธิ์กรมธรรม์จากโรงพยาบาลเท่านั้น
2. ผู้เข้ารับบริการต้องให้ความยินยอมเปิดเผยประวัติการเจ็บป่วยและการรักษากับบริษัทประกัน
3. ข้อมูลนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่รวมภาวะแทรกซ้อนและเงื่อนไขข้อยกเว้นของบริษัทประกัน
4 .เงื่อนไขการใช้ Fax claim ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นผู้พิจารณาภายใต้ผลประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ- นามสกุล *
วัน เดือน ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
เลขที่บัตรประชาชน *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมลล์ (ถ้ามี)
ระบุชื่อบริษัทประกัน *
เลขที่กรมธรรม์ (ถ้ามี)
วันเริ่มต้นกรมธรรม์ (เดือน วัน ปี) *
MM
/
DD
/
YYYY
ค่าห้องในกรมธรรม์ *
ชื่อตัวแทนประกัน (ถ้ามี)
เบอร์โทรติดต่อตัวแทนประกัน (ถ้ามี)
ท่านมีกรมธรรม์อื่นอีกหรือไม่ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy