Zgłoszenia na warsztaty wspierające rozwój i aktywizację społeczności lokalnej

Miasto Poznań oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni zapraszają do udziału w Warsztatach Inspiracji dla osób angażujących się w działania lokalne. W dniach 12 i 13 grudnia 2018 r. w godzinach 12:00 – 15:00 i 16:00 – 19:00 na Placu Kolegiackim 17.


Odbiorcy: osoby z grup nieformalnych, grup samopomocowych i organizacji pozarządowych, przedstawiciele Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz lokalni liderzy, którzy zajmują się organizowaniem społeczności lokalnych, ich rozwojem oraz aktywizowaniem do podejmowania działań na rzecz ich samych.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów wspierających rozwój i aktywizację społeczności lokalnej. Zakres warsztatów obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe (trening).

Aby zgłosić swój udział w wybranym warsztacie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy oraz zaznaczyć w nim KONKRETNE pole. Zajęcia będą odbywały się RÓWNOLEGLE w 3 salach i w 2 panelach czasowych [do południa i po południu].
W trakcie warsztatów przewidziany jest serwis kawowy dla uczestników.

Ponadto, dnia 14 grudnia 2018 r, w godz. od 15.30 do 20.00 odbędzie się spotkanie “Otwarta przestrzeń inspiracji”, podczas którego zaprezentowana zostanie wystawa dokumentującą realizację najciekawszych działań skierowanych do mieszkańców Poznania. Wyznaczona zostanie także przestrzeń wystawiennicza dla organizacji i grup nieformalnych, prezentujących swoje działania.Prezentujący podzielą się swoimi doświadczeniami w realizacji działań i poprowadzą warsztaty praktyczne dla uczestników. Podczas "Otwartej przestrzeni inspiracji" odbędą się również ciekawe wystąpienia przedstawicieli instytucji, które realizują działania na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie wspierania aktywności społecznej mieszkańców Poznania.

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATY JEST OGRANICZONA!

Email address *
UDZIAŁ W WYDARZENIACH JEST BEZPŁATNY.
Szkolenie może się odbyć dzięki dofinansowaniu warsztatów z budżetu Miasta Poznania.
Podaj e-mail: *
Your answer
Imię i nazwisko: *
Your answer
Nazwa organizacji/grupy: *
Your answer
Telefon kontaktowy: *
Your answer
12.12.2018 r. [środa] w godzinach 12:00 - 15:00 - Warsztat - “Projekt społeczny - jak go rozwinąć” - uczestnicy, realizatorzy projektów będą mogli poznać sposoby i narzędzia pozwalające ocenić czy realizowany pomysł ma szanse na rozwój. Zapoznają się z rozwiązaniami stosowanymi przez start-upy. Prowadzący Bartosz Janowicz *
12.12.2018 r. [środa] w godzinach 12:00 - 15:00 - Warsztat pt. “Organizacja pozytywna” - na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak wspierać wewnętrzne zasoby wpływające na efektywność i atmosferę wykonywania zadań, gdzie leżą źródła poczucia skuteczności, optymizmu, nadziei na sukces i umiejętności powrotu do stanu równowagi po zwiększonym wysiłku. Prowadząca Anna Nowak *
12.12.2018 r. [środa] w godzinach 12:00 - 15:00 - Dotknij to, co niewidzialne - o społecznościach lokalnych. Warsztat praktyczny. Prowadząca Joanna Kalińska *
12.12.2018 r. [środa] w godzinach 16:00 - 19:00 - Warsztat -”Inicjatywy młodzieżowe” - uczestnicy podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać zrealizowane przez młodych ludzi inicjatywy w ramach FSU, dowiedzieć się co sprawiło im najwięcej satysfakcji podczas ich realizacji. Młodzi będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób można sfinansować kontynuację zrealizowanych inicjatyw. Prowadząca Joanna Kalińska *
12.12.2018 r. [środa] w godzinach 16:00 - 19:00 - Warsztat pt. “Potencjał zespołu” - na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak komunikować się w zespole, jak być asertywnym, jak radzić sobie ze stresem oraz jak organizować czas pracy. Prowadząca Anna Nowak *
12.12.2018 r. [środa] w godzinach 16:00 - 19:00 - Warsztat pt.“Możliwości finansowania działań społecznych” - na warsztatach uczestnicy dowiedzą się z jakich źródeł mogą pozyskiwać środki na działania społeczne i zostaną im zaprezentowane nowe wzory ofert. Prowadzący Bartosz Antoniewicz *
13.12.2018 r. [czwartek] w godzinach 12:00 - 15:00 - Warsztat -”Ja - Animator” - uczestnicy dowiedzą się kim jest animator społeczny i jakie są jego działania, poznają cechy, którymi powinien się kierować animator, zrozumieją jak uruchamiać siły tkwiące w środowisku, jak pobudzać mieszkańców do działania. Metody tworzenia sieci współpracy by budować kapitał społeczny. Prowadząca Magdalena Popłońska-Kowalska *
13.12.2018 r. [czwartek] w godzinach 12:00 - 15:00 - Warsztat przywództwa - uczestnicy podczas warsztatów dowiedzą się jakie są główne elementy budujące zaangażowanie i motywację, jak rozwijać swoje kompetencje czyli czego potrzebują liderzy w środowisku lokalnym. Dowiedzą się jak podejmować decyzję, rozwiną umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej. Prowadzący Damian Dec *
13.12.2018 r. [czwartek] w godzinach 12:00 - 15:00 - Warsztat “Planowanie działań w przestrzeni” - zaplanowano przedstawienie planowania przestrzennego w pigułce i jak skutecznie uczestniczyć w procedurze sporządzania planów miejscowych, w jaki sposób wpływać na ich ustalenia i jak są one konstruowane oraz jak czytać dokumenty związane z planowaniem. Prowadzący Michał Ciesielski *
13.12.2018 r. [czwartek] w godzinach 16:00 - 19:00 - Warsztat pt. “Diagnoza lokalna” - uczestnicy otrzymają podstawową wiedzę na temat co to jest diagnoza, do czego jest potrzebna i w jaki sposób ją przeprowadzić. *
13.12.2018 r. [czwartek] w godzinach 16:00 - 19:00 - Warsztat “Wystąpienia publiczne”- podczas których uczestnicy dowiedzą się jak działa stres i jak wykorzystać go w trakcie przygotowań do wystąpień publicznych, poznają najważniejsze aspekty mowy ciała, dowiedzą się jak pozyskać uwagę odbiorców i co zrobić by ją utrzymać, zaplanują swoje wystąpienia. Prowadzący Damian Dec *
13.12.2018 r. [czwartek] w godzinach 16:00 - 19:00 - Warsztat pt. “Partnerstwo” - uczestnicy dowiedzą się kim jak budować współpracę i jej wpływ na efektywność działań. Omówione zostaną rodzaje partnerstwa, szanse i zagrożenia. Prowadząca Magdalena Popłońska-Kowalska *
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem w działaniach wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Zachodni (ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań).
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą e-mailową pod adresem: ngo@dzialamyrazem.pl.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania pn. Organizacja cyklu warsztatów zwiększających kompetencje osób zaangażowanych w działania lokalne towarzyszących konferencji poświęconej Programowi Centrum Inicjatyw Lokalnych w szczególności w celach sprawozdawczych z realizacji zadania.
3. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, nie krócej jednak niż wymagają tego przepisy prawa.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom i pracownikom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zadania w szczególności Urzędowi Miasta Poznania i instytucjom państwowym oraz urzędom upoważnionym z mocy prawa do ich otrzymania.
5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w szkoleniu.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia ewentualnej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Z praw wskazanych powyżej w pkt. 7 i 8 można skorzystać poprzez:
· kontakt e-mailowy pod adresem: ngo@dzialamyrazem.pl
· kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres Administratora.
9. Państwa dane osobowe nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Wyrażam zgodę *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Report Abuse - Terms of Service