Анкета - Модел за предсказване на успеха на стартиращи фирми

Настоящото изследване е с научна цел във връзка с дисертация по "Технологично предприемачество" към Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и има за цел да провери модел за предсказване на успеха на стартиращи компании в помощ на българския бизнес. Анкетата е предназначена за мениджъри, управители, предприемачи и собственици на фирми. Моля да попълните анкетата с информация за себе си като мениджър, както и информация за Вашата фирма. Всички отговори са анонимни и няма да бъдат обработвани индивидуално, а само съвкупно.

  Предприемачески екип

  Мога да се справям в работата си без нужда от съдействие.
  Аз съм уверен в себе си.
  Аз съм предприемчив, инициативен.
  Това, което ми се случва в живота зависи от мен самия.
  Аз съм амбициозен.
  Склонен съм да поемам рискове.
  Не се притеснявам да вземам решения без да разполагам с необходимата информация.
  Please enter one response per row
  Имам предприемачески умения (умения в стартирането на бизнес).
  Имам умения по мениджмънт.
  Имам умения по маркетинг.
  Имам технически умения (за технологии, свързани с моя бизнес).
  Имам умения по човешки ресурси (HR).
  Имам умения по инвестиране.
  Имам предишен опит в стартирането на бизнес.
  Имам опит на подобна позиция (спрямо заеманата в момента).
  Имам опит в същата сфера на индустрията.
  Имам управленски опит.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Фирмата разполага със завършен екип.
  Екипът притежава необходимите знания.
  Екипът притежава необходимите умения.
  Екипът притежава необходимата положителна нагласа.
  Please enter one response per row