Анкета - Модел за предсказване на успеха на стартиращи фирми
Настоящото изследване е с научна цел във връзка с дисертация по "Технологично предприемачество" към Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и има за цел да провери модел за предсказване на успеха на стартиращи компании в помощ на българския бизнес. Анкетата е предназначена за мениджъри, управители, предприемачи и собственици на фирми. Моля да попълните анкетата с информация за себе си като мениджър, както и информация за Вашата фирма. Всички отговори са анонимни и няма да бъдат обработвани индивидуално, а само съвкупно.
Предприемачески екип
Личност и ценности
Моля, на всеки ред изберете в каква степен сте съгласен с всяко едно от следните твърдения
Напълно несъгласен
По-скоро несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен
По-скоро съгласен
Напълно съгласен
Мога да се справям в работата си без нужда от съдействие.
Аз съм уверен в себе си.
Аз съм предприемчив, инициативен.
Това, което ми се случва в живота зависи от мен самия.
Аз съм амбициозен.
Склонен съм да поемам рискове.
Не се притеснявам да вземам решения без да разполагам с необходимата информация.
Умения и опит
Моля, на всеки ред изберете в каква степен сте съгласен с всяко едно от следните твърдения
Напълно несъгласен
По-скоро несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен
По-скоро съгласен
Напълно съгласен
Имам предприемачески умения (умения в стартирането на бизнес).
Имам умения по мениджмънт.
Имам умения по маркетинг.
Имам технически умения (за технологии, свързани с моя бизнес).
Имам умения по човешки ресурси (HR).
Имам умения по инвестиране.
Имам предишен опит в стартирането на бизнес.
Имам опит на подобна позиция (спрямо заеманата в момента).
Имам опит в същата сфера на индустрията.
Имам управленски опит.
Какво образование сте завършили?
Моля, изберете един от предложените варианти.
В коя област е завършеното от Вас образование?
Моля, попълнете в текстовото поле.
Your answer
Каква е Вашата възрастова група?
Моля, изберете един от предложените варианти.
Предприемачи / собственици на бизнес ли са Вашите родители?
Моля, изберете един от предложените варианти.
Работа в екип
Моля, на всеки ред изберете в каква степен сте съгласен с всяко едно от следните твърдения
Напълно несъгласен
По-скоро несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен
По-скоро съгласен
Напълно съгласен
Фирмата разполага със завършен екип.
Екипът притежава необходимите знания.
Екипът притежава необходимите умения.
Екипът притежава необходимата положителна нагласа.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service