แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
คำชี้แจง : วัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย ช
น้อยที่สุด
ระบบใช้งานง่าย สะดวก ลดขั้นตอน
ตอบสนองได้เร็ว
ลดการใช้ทรัพยากร
ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
มีความปลอดภัยของข้อมูล
นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการ
ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้ระบบ
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สิ่งที่ยังไม่พึงพอใจและเห็นว่าควรปรับปรุง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse