טופס הזמנת "יום העשרה" בבית הספר

*** התשלום יהיה 10 ₪ לתלמיד לפעילות X ...... פעילויות X ......מס' התלמידים = ......
*** חשבונית תשלח לאחר דיווח מדויק של מספר התלמידים אשר השתתפו "ביום העשרה". הדיווח ייעשה ביום הפעילות על ידי איש הקשר .
בברכה, מזכירות המכון ללימודי ערבית 04-6373336
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question