Ansökan som föreningsrevisor i Pink Programming 2019 - ideellt uppdrag
Pink Programming är en ideell förening som arbetar för att göra programmeringsbranchen mer jämställd. Vi arrangerar kodevent för kvinnor och transpersoner, som jobbar som programmerare eller vill lära sig programmering. Våra volontärer anordnar regelbundna event i Malmö, Göteborg och Stockholm, och vi har även en mindre volontärgrupp i Oslo.

Pink Programming är en välmående förening med engagerade medlemmar och god ekonomi. Föreningens operativa arbete leds av en anställd verksamhetsledare, medan styrelsen fokuserar på strategiska och principiella beslut. Styrelsens arbete granskas av en föreningsrevisor, eller lekmannarevisor, som väljs av årsmötet. Att vara föreningsrevisor är ett mycket viktigt och givande uppdrag. Det är dessutom ett mycket bra sätt att lära dig mer om styrelsearbete.

Pink Programmings hemsida: www.pinkprogramming.se
Pink Programmings stadgar: www.drive.google.com/open?id=168fbnulwdHZYTaM9YPmI7o_opVpnghuU

Om valberedningen och detta formulär
På årsmötet väljer föreningens medlemmar, via omröstning, vem som ska vara föreningsrevisor under nästkommande år (fram till nästa årsmöte). Eventuellt väljs även en suppleant till denna post. För att underlätta vid omröstning presenterar valberedarna ett förslag på personer som de anser bör inneha posten. Vem som helst kan kandidera som föreningsrevisor i Pink Programming.

Detta formulär bör fyllas i av alla som är intresserade av rollen som föreningsrevisor. Endast kandidater som på detta sätt i tid har anmält sitt intresse kommer att beaktas av valberedningen. Samtliga sökande får återkoppling via mail. Valberedningen kommer att genomföra intervjuer med ett urval av de sökande.

Formuläret stänger den 3:e februari. Det är dock möjligt att motkandidera ända fram till årsmötet. Följande gäller då:
- Vid motkandidatur som anmäls till valberedningen senast den 27:e februari har kandidaten möjlighet att ingå i en skriftlig presentation som skickas ut till medlemmarna dagen innan årsmötet. Man skickar då ett mail till valberedningen med följande information: namn, roll inom Pink Programming, vilken stad man tillhör och en beskrivande text om max 150 ord.
- Vid motkandidatur som anmäls senare än den 27:e februari presenterar kandidaten sig själv verbalt på årsmötet med motsvarande information.

Pink Programmings valberedning består av:
Sara Ekman
Maria Scharin
Chelsi Nolasco

För frågor om uppdraget som föreningsrevisor, formuläret eller information om motkandidatur - kontakta Sara på sara@pinkprogramming.se.

Föreningsrevisorns roll
Att vara föreningsrevisor i Pink Programming är ett ideellt uppdrag. Föreningsrevisorn ingår inte i styrelsen och har ingen rösträtt vid styrelsebeslut. Din roll är att granska styrelsens arbete och agera om de skulle avvika från verksamhetsplanen eller på annat sätt inte ser till medlemmarnas bästa i olika frågor. Inför årsmötet skriver du en revisionsberättelse där du redogör för det gångna året, hur styrelsen har skött sitt uppdrag och om du har några anmärkningar.

Du förväntas hålla sig uppdaterad gällande styrelsens arbete löpande under året. Detta kan göras genom att närvara vid de månatliga styrelsemötena som hålls via Skype, eller genom att läsa protokoll från möten i efterhand. Föreningsrevisorn får också gärna delta vid styrelsens fysiska träffar som sker 3-4 gånger om året i verksamhetens olika städer. Föreningen betalar i dessa fall alla resekostnader.

Arbetet förväntas i normalfallet inte kräva mer tid än några timmar i månaden, vilka består av att lyssna på möten eller läsa protokoll. Inför årsbokslut och årsmötet krävs en del tid för att granska protokoll och ekonomi och att skriva revisionsberättelsen. Föreningsrevisorn kan också komma att behöva skriva på intyg vid ansökningar om ekonomiska anslag och utföra andra specifika uppgifter under året. Pink Programming är måna om att ingen som arbetar ideellt i föreningen ska känna sig överbelastad av volontärarbetet. Rollen som föreningsrevisor är samtidigt ett förtroendeuppdrag och det är viktigt att du på förhand är medveten om vikten att avsätta den tid som krävs, både för det löpande arbetet och för de perioder då det krävs en större insats.

Om dig
Alla medlemmar i Pink Programming - inklusive styrelsens medlemmar - måste arbeta efter föreningens styrdokument: www.drive.google.com/open?id=1jpCwQS11MNIcY5RN9ey8URvnD2WbFYGp

I rollen som revisor är det viktigt att du har stor integritet och förstår uppdragets allvar. Du får inte vara rädd att säga ifrån eller lyfta obekväma frågor vid behov. Viktigt är också att du är samarbetsvillig och vid behov kan råda styrelsen i frågor som uppstår gällande deras uppdrag och mandat. Det är inte nödvändigt för föreningsrevisorn att ha erfarenhet av föreningsliv men du måste vara villig att lära dig om ditt uppdrag.

Namn *
Your answer
Email-adress *
Your answer
Telefonnummer *
Your answer
Vilken relation har du till Pink Programming idag? *
Required
Har du någon erfarenhet av revisorsarbete i ideell förening, volontärt arbete, eller andra relevanta föreningserfarenheter? Beskriv kort nedan. *
Your answer
Vilka kunskaper, erfarenheter och kvalitéer tror du att du skulle kunna bidra med om du blev föreningsrevisor i Pink Programming? *
Your answer
Är det något som vi glömt fråga om som du tycker är relevant för oss att veta? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pink Programming. Report Abuse - Terms of Service