แบบทดสอบก่อนเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก
คำชี้แจง 1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ
2. ให้นักเรียนคลิกเลือกวงกลมหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด
3. เมื่อทำครบ 10 ข้อแล้ว ให้คลิกปุ่ม ส่ง เพียงครั้งเดียวลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
แบบทดสอบ *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ชั้น *
เลขที่ *
Your answer
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อใดช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ *
1 point
2. การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร *
1 point
3. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ *
1 point
4. ข้อใดสรุปลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง *
1 point
5. การปฏิบัติตนในข้อใดเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
1 point
6. ข้อใดเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต *
1 point
7. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีส่วนช่วยในการสร้างแบบจำลองสภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ *
1 point
8. มาตราที่ 14 ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษไม่เกินกี่ปี *
1 point
9. พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องอะไร *
1 point
10. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมาตราใดมีบทลงโทษรุนแรงมากที่สุด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms