แบบฟอร์มคำถาม (ล่วงหน้า)
ขณะนี้ปิดรับคำถามแล้ว

ท่านสามารถเข้าร่วมรับชมการเสวนาผ่านทาง Facebook live ที่เพจ Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University (https://www.facebook.com/Pharmacy.CU/) ในระหว่างเวลา 14.00 - 15.30 น. ค่ะ
This form was created inside of คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Report Abuse