Přihláška ke zkoušce LanguageCert
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Příjmení *
Křestní jméno *
Adresa - ulice a popisné číslo *
Adresa - město a PSČ *
Email *
Mobil *
Číslo občanského průkazu *
Státní občanství *
Úroveň PÍSEMNÉ zkoušky
Clear selection
Úroveň ÚSTNÍ zkoušky
Clear selection
Termín zkoušky *
Nevyhovuje-li vám žádný z navržených termínů, uveďte vámi preferovaný termín, a my vám potvrdíme, zda je tento termín možný.
Mám zájem o službu ReSit Take2, tedy možnost složit zkoušku znovu do 6 měsíců od neúspěšného pokusu, a to za cenu 400 Kč za každou zkoušku.
Preferuji zkoušku
Clear selection
Způsob platby *
Platební pokyny
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno kandidáta a typ zvolené zkoušky. Poplatek za zkoušku musí být připsán na účet Agentury Parole nejpozději v den oznámený pořadatelem, ale nebyl-li termín platby stanoven, pak nejpozději v den zkoušky. 
číslo účtu: 123-2303730237/0100
variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka nebo datum narození
Ceny zkoušek
Aktuální ceny naleznete na našem webu https://www.parole.cz/mezinarodni-jazykove-zkousky-languagecert/. Pokud jste emailem nebo jiným prokazatelným způsobem obdrželi od Agentury Parole nabídku snížené ceny, platí pro vás tato snížená cena.
Pro platbu na fakturu prosíme uveďte fakturační údaje (IČ, adresu a jméno fyzické nebo právnické osoby)
Podmínky registrace
1. Pro registrace ke zkoušce je nutno poplatek za zkoušku uhradit na účet školy alespoň 10 pracovních dní před termínem zkoušky. Potvrzení o registraci obdrží kandidáti e-mailem.
2. Přihláška na zkoušku je závazná. Méně než 10 pracovních dní před termínem zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější termín ani měnit na jiný typ. V případě odstoupení od zkoušky po termínu řádné registrace nebo v případě nesložení zkoušky nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku a neuhrazený poplatek je nutno uhradit. Přihlášku ke zkoušce formou online již nelze zrušit.
3. Veškeré nároky na slevy v podobě kuponů, bonusových karet, výherních soutěží apod. je nutné uplatnit při podání přihlášky. Na pozdější uplatnění těchto slev nebude brán zřetel. Slevy jsou poskytovány v rámci marketingových aktivit Agentury Parole a nevzniká na ně právní nárok. Jednotlivé slevy se nesčítají.
4. Termíny písemné a ústní zkoušky jsou obvykle vypisovány v jeden den. O přesném časovém harmonogramu ústních zkoušek budou všichni kandidáti informováni e-mailem nejpozději 10 pracovních dní před konáním zkoušky. Součástí informačního emailu jsou i organizační pokyny obsahující všechny informace o konání zkoušky. V případě, že neobdržíte rozpis zkoušky v daném termínu, je vaší povinností nás neprodleně kontaktovat.
5. V případě, že se kandidát nebude moci zkoušky zúčastnit z důvodu nemoci a do 7 kalendářních dnů od data konání zkoušky předloží platné lékařské potvrzení, může požádat změnu termínu zkoušky. Žádost bude posouzena individuálně zkouškovou komisí Agentury Parole pro zkoušky LanguageCERT. V případě, že tato žádost nebude komisí uznána, poplatek nebude kandidátovi vrácen, což bude doloženo písemným zdůvodněním.
6. Kandidát má nárok na vrácení 100 % poplatku za zkoušku, zruší-li svou registraci ke zkoušce v termínu řádného registračního období, tedy nejméně 10 pracovních dní před termínem zkoušky. Požadavek na vrácení poplatku za zkoušku musí být vznesen písemně nejpozději do 12.00 hodin posledního dne registračního období.
7. Výsledky písemné zkoušky skládané na počítači obdrží kandidáti do 5 pracovních dnů od konání zkoušky, výsledky papírové písemné zkoušky do 10 pracovních dní, výsledky ústní zkoušky do 10 pracovních dní od konání zkoušek, výsledky zkoušky online s dohližitelem PeopleCert (OLP) do 3 pracovních dní. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát ke stažení na svůj email, případně i tištěný. Kandidáti budou e-mailem vyrozuměni, jakmile budou certifikáty doručeny do Agentury Parole, a budou si tyto moci vyzvednout osobně v kanceláři Agentury Parole.
8. Pokud kandidát nebude souhlasit s průběhem zkoušky, může se proti jejímu průběhu odvolat dle pokynů uvedených v reklamačním řádu centra. Pokud nebude souhlasit s obdrženým výsledkem, je možné do 60 dnů od jeho obdržení požádat PeopleCERT o přezkoumání výsledku. Více informací Vám podá Local Examination Secretary (Testovací tajemník) Agentury Parole.
9. U kandidátů, kteří by v průběhu testování mohli být znevýhodněni z důvodu fyzického handicapu, poruchy učení či jiného typu nezpůsobilosti a kteří toto znevýhodnění doloží, postupuje Agentura Parole dle odpovídajících pokynů PeopleCERT (PeopleCERT Policy: Access to Assessment – Equal Oportunities). Kandidát je povinen nezpůsobilost nahlásit Agentuře Parole minimálně tři měsíce před konáním zkoušky.
10. Agentura Parole se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce v daném termínu přihlášen dostatečný počet kandidátů. Škola si vyhrazuje právo zrušit termín konání zkoušky v případě, že se na zkoušku nepřihlásí dostatečný počet zájemců. V tomto případě má kandidát právo zúčastnit se zkoušky v jiném termínu nebo na vrácení 100 % poplatku za zkoušku.
11. Agentura Parole se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle daných pravidel organizace PeopleCERT. Agentura Parole upozorňuje, že není zodpovědná za jakékoliv změny, ke kterým dojde z důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška nebo její výsledek přerušeny, zrušeny nebo odloženy, Agentura Parole se bude snažit zajistit náhradní služby tak rychle, jak to bude možné. Dále také upozorňujeme, že Agentura Parole odpovídá za organizaci a administraci zkoušek, nikoliv za jejich hodnocení. Hodnocení zkoušek probíhá v centrále PeopleCERT. Všechny části zkoušky zůstávají majetkem organizace PeopleCERT a nejsou vraceny ani poskytovány k nahlédnutí.
12. Agentura Parole nenese odpovědnost za ztrátu, krádež či poškození testových materiálů (ať vyplněných či nevyplněných), ke kterému došlo z důvodů, které Agentura Parole nemůže ovlivnit.
13. Svým podpisem kandidát bere na vědomí podmínky registrace a bude se řídit pravidly stanovenými pro vybranou zkoušku a organizačními pokyny, které obdrží od Agentury Parole. Dále kandidát souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů/osobních údajů svého dítěte organizaci PeopleCERT za účelem registrace ke zkoušce. Kandidát dále souhlasí se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů v interní databázi jazykové školy Parole z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas s podmínkami registrace a zpracováním osobních údajů *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy