Iedzīvotāju aptauja ciemu plānu izstrādei 2024

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar vietējām kopienām 2024.gada maijā uzsāk ciemu attīstības plānu izstrādi. Lai aicinātu iedzīvotājus sākt aizdomāties par ciemos esošo situāciju un nepieciešamajām izmaiņām, tiek rīkota iedzīvotāju aptauja.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju savā ciemā un vēlamajām tā izmaiņām līdz 2027.gadam. Anketa ir anonīma. Jūsu atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Katrā jautājumā atzīmējiet vienu atbildi, izņemot, ja norādīts citādi. Aptauja tiek veikta elektroniski. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Kurā ciemā Jūs dzīvojat? *
2. Jūsu vecums? *
3. Vai jūtaties piederīgs savai kopienai / ciemam? *
4. Vai Jūsu kopienai / ciemam ir vienota identitāte? *
5. Kādas ir Jūsu kopienas / ciema vērtības?
6. Kādas darbības Jūs / Jūsu ģimenes locekļi veicat savā ciemā (var norādīt vairākas atbildes)? *
Required
7. Novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu ciemā. *
apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
neapmierina
grūti pateikt
tādi netiek nodrošināti
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
mūžizglītība
interešu izglītība bērniem
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
veselības aprūpe
sporta un aktīvās atpūtas iespējas
sabiedriskais transports
mikromobilitātes infrastruktūra
atkritumu savākšana
transporta infrastruktūras tīkls
8. Novērtējiet, kāda ir KVALITĀTE šādās jomās Jūsu ciemā. *
apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
neapmierina
grūti pateikt
apbūves vide
teritorijas labiekārtojums
vides kvalitāte
gaiss
dzeramais ūdens
gājējiem domātu celiņu infrastruktūra
veloceliņu infrastruktūra
transportam domāto ceļu infrastruktūra
sabiedriskā transporta maršruti un laiks
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
namu apsaimniekošanas pakalpojumi
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
sabiedriskā kārtība
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
veselības aprūpe
darba iespējas
kultūras un izklaides pasākumi
sporta un aktīvās atpūtas iespējas
izglītības pakalpojumi
mūžizglītības pakalpojumi
interešu izglītība bērniem
amatierkolektīvi pieaugušajiem
iespēja iesaistīties sava ciema / pilsētas attīstības plānošanā / teritorijas attīstībā
9. Kas būtu jāuzlabo Jūsu ciemā, lai uzlabotu jūsu kopienas dzīves kvalitāti (var norādīt vairākas atbildes)? Ciemā / tā tuvumā: *
(var minēt vairākus)
Required
10. Kādas ir galvenās problēmas vai izaicinājumi, ar kuriem Jūs saskaraties ikdienas dzīvē savā ciemā?
(var minēt vairākas)
11. Kā Jūs vēlētos redzēt sava ciema un kopienas nākotni?
*
(var minēt vairākas)
12. Jūsu ieteikumi kopienas savstarpējai sadarbībai un vides kvalitātes uzlabošanai Jūsu ciemā?
(var minēt vairākus)
Cita informācija, ko Jūs vēlētos pateikt par sava ciema / kopienas attīstību.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy