АНКЕТА за Ученици, Родители и Студенти за НЕОБХОДИМОСТТА от предмета "ПСИХОЛОГИЯ", ОБУЧЕНИЕ по СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИ УМЕНИЯ в ДГ и Училище и УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ
(Дружество на Психолозите в България - основано 1969 г., член на EFPA, IUPsyS, IAAP и други международни професионални организации)
Според вас, трябва ли да се преподава учебния предмет „Психология” в училище ?
Самостоятелен учебен предмет ли трябва да е „Психология” или да е част от друг предмет ?
Смятате ли, че учебният предмет „Психология” трябва да е част от предмета „Философия” ?
Според вас, учебният предмет „Психология” трябва ли да е задължителен или да е избираем ?
Според вас, трябва ли учебният предмет „Психология” да се изучава във всички видове училища и от всички ученици или само в някои училища и от някои ученици ?
Според вас, в кой/кои клас/ове трябва да се преподава учебния предмет „Психология” ?
Според вас, колко учебни часа е добре да се преподава предмета „Психология” ?
Според вас, каква специалност трябва да имат преподавателите по предмета „Психология” ?
Към овладяването на какво трябва да е насочено обучението по „Психология” ?
Според вас, кои трябва да са основните теми, които да се овладяват по предмета „Психология”?
Според вас, трябва ли в ДГ и училище да се изучават и овладяват социално-емоционални умения от децата и юношите?
Според вас, от каква възраст трябва да започне овладяването на социално-емоционалните умения ?
Според вас, социално-емоционални и други психологически умения в кои области трябва да се формират и развиват в практическите занятия с децата и юношите в ДГ и училище ?
Трябва ли всички деца и юноши да имат достъп до психолог в ДГ и/или училище, ако желаят и имат нужда ?
"Според вас, добре ли е училищните психолози да преподават предмета ""Психология""и да водят практическите занятияпо социално-емоционални и други психологически умения на децата и юношите в ДГ и в училище ?"
Трябва ли всички учители и директори да имат добра психологическа грамотност и компетентност?
Според вас, добре ли е училищните психолози да провеждат практически занятия (тренинги) с преподавателите и родителите за подобряване на тяхната психологическа компетентност ?
Според вас, трябва ли да има матура по психология и у нас, както е в други страни ?
Според вас, добре ли е да има олимпиада по психология, както е по повечето други предмети в училище и в чужбина ?
Има ли още нещо, което искате да споделите относно предмета "Психология" и обучението по социално-емоционални умения и училищна психология, за което не е станало дума досега, а смятате за важно ?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms