Jaki system wyborczy dla Polski?
"Jaki system wyborczy dla Polski?" – Ankieta autorstwa dr. Adama Gendźwiłła oraz dr. hab. Jarosława Flisa, członków zespołu ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy ekspertów zajmujących się problematyką wyborczą. Chcemy w ten sposób rozpocząć usystematyzowaną, opartą na wiedzy specjalistów dyskusję na temat zmian w prawie wyborczym. Informacje otrzymane od Państwa pozwolą nam uzyskać pełniejszy obraz oczekiwań wobec systemu wyborczego oraz przygotować tezy do dyskusji nad kierunkami zmian. Wypełnione ankiety nie będą upubliczniane.
Zebranie poglądów ekspertów to pierwszy krok w kierunku wypracowania koncepcji jak powinno wyglądać prawo wyborcze w Polsce, tak aby służyło obywatelom, a nie tylko konkretnym ugrupowaniom politycznym.
Będziemy bardzo wdzięczni za podzielenie się swoją wiedzą i opiniami, mimo iż ankieta jest dość szczegółowa. Bardzo prosimy o w miarę najpełniejsze wyrażenie swoich opinii, a także zgłoszenie własnych propozycji.
Pozostawienie pytania bez odpowiedzi oznacza domyślną odpowiedź "nie mam jeszcze jednoznacznej opinii" i/lub "rzecz bez znaczenia".

PARTIE
1. System powinien nagradzać przy podziale mandatów ugrupowania o większym poparciu. [Nagroda dla większych ugrupowań może mieć dwie zasadniczo odmienne podstawy instytucjonalne]. a)mechanizm działania ordynacji - system FPTP
Kolumna 1
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam jednoznacznej opinii
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Kolumna 1
Waga fundamentalna
Waga duża
Waga średnia
Waga niewielka
Rzecz bez znaczenia
Państwa uwagi:
Your answer
b) ustawowa nagroda dla zwycięzcy w skali kraju przy samej ordynacji opartej na zasadzie proporcjonalności (stała dodatkowa liczba mandatów dla zwycięzcy lub przydzielenie zwycięzcy ponad połowy mandatów)
Kolumna 1
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam jednoznacznej opinii
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Kolumna 1
Waga fundamentalna
Waga duża
Waga średnia
Waga niewielka
Rzecz bez znaczenia
Państwa uwagi
Your answer
2. Próg wyborczy powinien być niższy niż 5% (Możliwość zdobycia mandatów przez partie jest ograniczona przede wszystkim przez naturalne progi wyborcze. Próg wyborczy ogólnokrajowy ogranicza szanse partii o poparciu silnie skoncentrowanym w niewielkiej części okręgów. Podwyższony próg dla koalicji wyborczych ma zachęcać do pełniejszej integracji bliskich ideowo ugrupowań. W obecnych polskich warunkach jest on zachętą do tworzenia list będących de facto koalicyjnymi a de iure jednopartyjnymi, a także realnym ograniczeniem dla list koalicyjnych przekraczających naturalny próg wyborczy.
Kolumna 1
Zdecydowanie się zgaszam
Raczej się zgadzam
Nie mam jednoznacznej opinii
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Kolumna 1
Waga fundamentalna
Waga duża
Waga średnia
Waga niewielka
Rzecz bez znaczenia
Państwa uwagi:
Your answer
3. Partie, które nie zdobyły mandatów powinny być finansowane podobnie jak partie parlamentarne. (Obecnie polskie prawo przewiduje, że próg poparcia, który musi przekroczyć partia, aby otrzymać finansowanie z budżetu państwa wynosi 3%. Próg ten może być zniesiony).
Kolumna 1
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam jednoznacznej opinii
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Kolumna 1
Waga fundamentalna
Waga duża
Waga średnia
Waga niewielka
Rzecz bez znaczenia
Państwa uwagi:
Your answer
4. System powinien sprzyjać zachowaniu odpowiedniej reprezentacji płci w składzie Sejmu. (Jednoznacznymi metodami zapewnienia obecności kobiet wśród reprezentantów są wybory kurialne oraz wybory parami (stosowane we Francji w wyborach rad departamentów. Nieznaczenie ustępują w jednoznaczności kwoty i mechanizm "suwakowy" w warunkach listy zamkniętej (PR, systemy mieszane z listą zamkniętą). Pośrednim narzędziem jest zwiększenie udziału kobiet wśród kandydatów na listach otwartych. Jego formalnym wzmocnieniem jest mechanizm "suwakowy" lub obowiązek wskazania na liście dwójki kandydatów - mężczyzny i kobiety (parlament Włoch). Znaczenie dla obecności kobiet ma też sam mechanizm ordynacji, w tym liczba mandatów przypadająca pojedynczej partii w okręgu wyborczym.
Kolumna 1
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam jednoznacznej opinii
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Kolumna 1
Waga fundamentalna
Waga duża
Waga średnia
Waga niewielka
Rzecz bez znaczenia
Państwa uwagi:
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms