แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลผู้ตอบรับ
ระดับการศึกษา *
ชื่อ-สกุล *
ตัวอย่างการกรอก "นางสาววลัยลักษณ์ รักการเรียน"
Your answer
รหัสประจำตัวนักศึกษา *
Your answer
สำนักวิชา *
การตอบรับการเข้าร่วม
บัณฑิตสามารถเข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการ ได้ *
*การขอรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่สามารถเข้าร่วมได้) ให้บัณฑิตอ่านขั้นตอนการขอรับปริญญาบัตรประกาศผ่านเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดระบุเหตุผล
Your answer
สถานภาพบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร *
หมายเหตุ: หลักฐานสำคัญที่ใช้ในวันรายงานตัวบัณฑิต 22 กันยายน 2561 ให้ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อใช้ในการสแกนบาร์โค้ด
หากมีความจำเป็น บัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหาย อนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวที่ออกโดยราชการ ที่มีเลข 13 หลักและรูปถ่ายเท่านั้น
บัณฑิตได้ทราบกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด *
บัณฑิตได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms