JA till FOLKOMRÖSTNING NEJ till KÖPCENTRUM i Hammar. Opinions förfrågan från centrum handlare och fastighetsägare, Nätverk Kristianstad.

Kristianstad centrum är ett riksintresse.

Kristianstads handel får en kapacitetsökningen på som innebär mer än en fyrdubbling av ytan.

En relevant fråga, som borde ställas av våra kommunpolitiker som ”äger” och har ansvaret för
Plan och Bygglagen :

* Kommer kunderna att blir fyra gånger fler?
* Kommer detaljhandelskonsumtionen att bli fyra gånger större?

Det är alltid intressant med objektiv kunskap och vetenskap och vad som händer innanför och utanför kommungränsen.
Det skall alltid vara objektivt och förankrat i verkligheten, det brukar hålla i längden.
Märk väl detta är inget emot utveckling.
Erfarenheten är i regel, att det är alltid bra se och lära av andras misstag och se helheten i allt samhällsbyggande och en långsiktig hållbar helhet.
Kontakta gärna Anders Almér ( urbantlokalt.se ) med stor erfarenhet och kunskap i detta ämne, fler kontakter finns.

Du kan även här hitta mycket om en hållbar stadsutveckling http://www.fastighetsagarbloggen.se/

Det vore tråkigt, om detta projekt blev en fadäs för Kristianstad och vår bygd och för exploatörerna

I ett flertal butiker i centrum finns en namninsamling om krav på en folkomröstning mot 72.000 kvm externhandel på Hammarshus med ca 2500 P-platser.

Namninsamling. Skriv Du också på i Butikerna.
Denna namninsamling är bara för kommuninvånare p.g.a. vallagen kräver detta om folkomröstning skall begäras.

Som opinionsbildning är alla välkomna att fylla i detta formulär.

Handlare - Fastighetsägare - Nätverk Kristianstad

  Vi är tacksamma, om alla Kristianstads besökare fyller i formuläret, just för att ni på detta sätt stödjer och visar er uppskattning av Handelsstaden Kristianstad.

  För att kräva folkomröstning måste du vara kommuninvånare och vi ber dig att gå in i någon av centrumbutikena och fyller i våra listor för en folkomröstning med din namteckning.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Vi Handlare - Fastighetsägare - Nätverk Kristianstad tackar för att vi fick ta din tid i anspråk.

  Vi ser fram emot ditt nästa besök i Kristianstads centrum. Vi ber dig, som uppskattar att besöka Kristianstad efter att du själv fyllt i med ditt namn, att sedan sprida detta formulär bland dina vänner och bekanta t.ex. när du fått det som mail genom att sända det vidare. Skulle du få formuläret mer än en gång ber vi om ursäkt. Det kan bero på att det sänts ut från olika butikers kundregister eller flera av dina vänner sänt formuläret vidare. Vi är tacksamma för att få så stor spridning som möjligt om att värna om Kristianstads centrum. Vi är tacksamm om ni bara fyller denna lista en gång.