"Latanie dronem nad i w pobliżu portów lotniczych - perspektywa pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo"
Niniejsza ankieta została opracowana na potrzeby badania pt. „Czy bezzałogowe statki powietrzne stanowią zagrożenie bezpiecznego funkcjonowania lotnisk? ” autorstwa Dominiki Marzec z Akademii Sztuki Wojennej. Badanie jest prowadzone we współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy redagowaniu artykułu przygotowywanego w ramach I Konferencji Naukowo-Technicznej "Odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego". Ankieta jest dobrowolna i anonimowa, jej wyniki posłużą jedynie do zredagowania artykułu i w żaden inny sposób nie zostaną wykorzystane. Jeśli nie chcą Państwo odpowiadać, na ktoreś z pytań lub nie mają takiej wiedzy, to proszę wpisać "nie dotyczy".

Z góry dziękuję za poświęcony czas.

inż. Dominika Marzec, Akademia Sztuki Wojennej, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Wiek
Stanowisko lub komórka organizacyjna
Clear selection
Staż pracy
Clear selection
Płeć
Clear selection
Miejsce pracy (proszę podać kod ICAO portu lotniczego)
1. Czy w Pana/Pani opinii przepisy prawa regulujące loty bezzałogowymi statkami powietrznymi i modelami latającymi nad lotniskami ułatwiają utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej w pobliżu lotnisk?
2. Czy w swojej pracy spotkał(a) się Pan/Pani z niebezpieczną sytuacją/ incydentem/ wypadkiem lotniczym w pobliżu lotniska, w którym uczestniczył bezzałogowy statek powietrzny/ model latający?
Clear selection
3. Jeśli tak - co zawiodło i jak według Pana/Pani można uniknąć powtórzenia się tej sytuacji w przyszłości?
4. Jakimi metodami operatorzy UAV kontaktują się z Zarządzającym Lotniskiem (Dyżurnym Operacyjnym, Safety Managerem) i czy metody kontaktu są odpowiednie i zapewniają odpowiednio sprawny i efektywny przepływ informacji?
5. Czy w instrukcji operacyjnej lub Planie Działania w Sytuacji Zagrożenia zawarto procedury na wypadek nieuprawnionego wlotu UAV nad teren lotniska (użytego także jako narzędzie ataku)?
Clear selection
6. Czy w Pana/Pani ocenie, służby pracujące w porcie lotniczym (np. Straż Graniczna, Straż Ochrony Lotniska, policja, ABW) są przygotowane do ochrony przestrzeni powietrznej przed nielegalnie latającymi UAV?
Clear selection
6. A) Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczono "TAK", to proszę przejść do pytania nr 7. Jeśli zaznaczono "NIE", to proszę napisać, co w Pani/Pana ocenie należy zrobić, aby lepiej przygotować służby do ochrony przestrzeni powietrznej przed nielegalnie latającymi UAV?
7. Jeśli życzy Pan/Pani sobie napisać coś jeszcze w poruszanym temacie, to tu jest na to miejsce.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy