Anem x + Matemàtiques - INSCRIPCIÓ curs 2020-2021
Preinscripció als Tallers Anem x + Matemàtiques.

Si us plau, llegiu amb atenció el que es demana i ompliu-ho degudament.
Recordeu que només el professorat de Matemàtiques de 4t d'ESO responsable de cada centre pot fer aquesta inscripció. Per a més informació, podeu contactar amb:

Alba Carrasco: mcarra26@xtec.cat (Lleimat, tallers Lleida)
Guillem Bonet; gbonet2@xtec.cat (ADEMGI, tallers Girona)
Montserrat Alsina: anemxmesmates.manresa@gmail.com (ABEAM, tallers de Manresa).
Núria Mira: nmira2@xtec.cat (ABEAM, tallers de Barcelona);
Xavier Vives: xvives2@xtec.cat (APMCM, tallers Reus i Tortosa)

Rebreu un correu, un cop finalitzat el termini de preinscripció, indicant si l'alumnat que registreu està acceptat al programa.
Si no el rebeu, agrairem que contacteu amb la coordinació de la zona en el correu indicat anteriorment.
S'assignaran les places per ordre d'inscripció. En el cas que un mateix professor o centre inscrigui més d'un alumne, caldrà indicar un ordre de prioritat a la pregunta corresponent.

La situació actual de la pandèmia podria alterar el calendari inicial d'aquesta activitat.
Dades del professorat que fa la inscripció
La inscripció al taller és responsabilitat del professorat de matemàtiques de cada centre. Per aquest motiu, les primeres dades que es sol·liciten són les relatives al professorat que inscriu.
Nom i cognom(s) del professor/a que inscriu *
DNI del professor/a que inscriu *
Correu electrònic vigent i actiu del professor/a que inscriu *
Cal que sigui un correu que es mira en regularitat perquè és la primera via de contacte. Gràcies!
Repetició del correu electrònic *
Per tal d'evitar possibles errors d'escriptura. Gràcies!
Centre on treballa el professor/a que inscriu i del que provenen els alumnes que s'inscriuen *
Localitat del centre *
Sou associat (o el centre) a alguna de les associacions següents ? *
Required
Dades de l'alumnat que s'inscriu
Cal que el professorat que fa la inscripció faciliti les dades que es demanen a continuació sobre els alumnes que inscriu en els tallers.
Prioritat d'inscripció *
En el cas que, des d'un centre, es faci la inscripció de més d'un alumne caldrà indicar l'ordre amb el qual voleu que els considerem, sent 1 la prioritat més alta i 5 la més baixa. En cas que la preinscripció sigui d'un únic alumne, si us plau, marqueu 1.
Nom de l'alumne/a *
Cognoms de l'alumne/a *
Correu electrònic actiu de l'alumne/a que s'inscriu. *
Com a mínim s'ha d'inscriure un alumne
L'alumne/a cursa 4t d'ESO? *
Indiqueu quina localització física dels taullers desijta participar. *
S'ha d'escollir un dels centres possibles.
Marqueu si l'alumne ha participat en les activitats següents *
si
no
no ho sé
Cangur
Copa Cangur
Estalmat
Fem matemàtiques
Fotografia matemàtica/ Dibuixos matemàtics
Problemes a l's
7demates
cap de les anteriors
Observacions
Anoteu qualsevol observació que creieu necessària o convenient
Moltes gràcies per la vostra dedicació
IMPORTANT:
Feta la inscripció, el/la professor/a que ha inscrit els alumnes ha de rebre un correu amb informació més detallada dels tallers de zona per tal que la trameti als alumnes inscrits. En cas de no rebre aquesta informació, agrairem que contacteu amb la coordinació de la zona en el correu indicat anteriorment.
La data límit per a la recepció d'aquest correu és el dia 20 d'octubre de 2020
Les dades obtingudes mitjançant aquests formularis seran incorporades a un fitxer FEEMCAT, l’entitat responsable del programa Anem x + Matemàtiques amb la finalitat d'atendre les seves consultes i poder-los enviar informació relacionada amb l'entitat que pugui ser del seu interès. FEEMCAT es compromet a utilitzar les dades recollides per mitjà d'aquest formulari només per a la finalitat esmentada. Amb l’enviament del formulari s’entén que s’ha llegit aquesta clàsula, s’entén la destinació i ús de les dades facilitades i que s’accepten les clàusules exposades.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy