Formularz zgłoszenia uczestnictwa - III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Drodzy Młodzi Kryminolodzy,

już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w międzynarodowej konferencji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. Tegoroczna międzynarodowa edycja III OFMK odbędzie się w Białymstoku w dniach 13-15 maja 2020 r. pod hasłem „Badania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzynarodowa”.

Referaty można wygłaszać zarówno w języku angielskim jak i polskim.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny – chętnych do wzięcia udziału w OFMK prosimy o jego wypełnienie.

Więcej informacji o OFMK znajdziecie na naszym fanpage'u: www.facebook.com/mlodzikryminolodzy oraz stronie internetowej ofmk.uwb.edu.pl

-------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rejestracji i udziału w konferencji III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów „Badania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzynarodowa” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji i wzięcia udziału w konferencji.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a także przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Przekazane na potrzeby organizacji konferencji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Email *
Imię i nazwisko: *
Tytuł zawodowy/stopień naukowy: *
Uniwersytet: *
Wydział/Instytut: *
Katedra/Zakład:
Stanowisko: *
Telefon kontaktowy: *
Adres do korespondencji:
Forma uczestnictwa: *
Tytuł referatu (w przypadku uczestnictwa czynnego):
Abstrakt (do 2000 znaków):
Dane do faktury z tytułu opłaty konferencyjnej (nazwa jednostki, adres, NIP):
Nocleg: *
Preferencje żywieniowe: *
Uwagi:
Ja, wyżej podpisana/-y *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy