Dotazník pro žáky a žákyně základních škol zaměřený na hodnocení kvality života ve městě Tachově
Město Tachov ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni v současné době připravuje novou Strategii rozvoje města do roku 2030. Rádi bychom do diskuse o budoucnosti města zapojili také děti a mládež, které vnímáme jako budoucnost města. Zajímá nás, jak se vám ve městě žije, co se vám ve městě líbí nebo nelíbí, co byste chtěli změnit a podobně. Prosíme vás proto o spolupráci a o vyplnění dotazníku. Dotazníkové šetření je anonymní. Předem děkujeme.
1. Žiješ v Tachově trvale?
2. V případě, že dojíždíš, tak na jakou vzdálenost (odhadem) v kilometrech?
3. Bydlíš v Tachově od narození?
4. Co se Ti vybaví, když se řekne „Tachov“. S čím si město nejvíce spojuješ? Je možné více odpovědí.
Your answer
5. Jaký je Tvůj vztah k městu?
Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Bydlím/ pobývám zde rád/a
Město dobře znám
Město a jeho okolí se mi líbí
Problémy města a jeho rozvoj se mě osobně dotýkají (zajímám se o budoucnost)
Aktivně pracuji v nějaké zájmové, společenské nebo politické organizaci
6. Jak bys zhodnotil/a životní a pracovní podmínky v Tachově? Srovnej město s jinými městy, která znáš.
Lepší než jinde
Asi jako jinde
Horší než jinde
Nevím, nedokážu posoudit
Možnost kvalitního bydlení
Možnost trávení volného času
Možnost získat kvalitní vzdělání a kvalifikaci
Možnost najít si dobré zaměstnání
Možnost uplatnit získané vzdělání a kvalifikaci (až vystuduješ)
Možnost najít si kamarády a známé
7. Co se Ti v Tachově líbí? V čem vidíš jeho silné stránky? Vyjádři vlastními slovy.
Your answer
8. Co se Ti v Tachově nelíbí? Co jsou jeho slabé stránky? Co by se mělo změnit? Vyjádři vlastními slovy.
Your answer
9. Co myslíš? Co je největším problémem města Tachova? Co by se mělo změnit? Jaké jsou Tvoje priority? Můžeš zaškrtnout více možností.
10. Do čeho konkrétně by mělo město investovat? Jaké jsou Tvoje návrhy nebo doporučení?
Your answer
11. Co by se podle Tebe mělo udělat pro zvýšení bezpečnosti ve městě?
Your answer
12. Myslíš si, že se město Tachov zajímá o problémy dětí a mladých lidí ve městě a o jejich budoucnost?
13. Chtěl/a bys po skončení základní školy pokračovat ve studiu na střední škole?
Ti co odpověděli ne nebo nevím, tak přejdou na otázku 17
14. Pokud ano, o jakém oboru nebo oborech uvažuješ?
Your answer
15. V jakém městě bys chtěl/a v ideálním případě studovat?
Your answer
16. Chtěl/a by ses po studiu na střední nebo vysoké škole do Tachova nebo na Tachovsko opět vrátit?
17. Pokud by ses mohl/a svobodně rozhodnout, chtěl/a bys v Tachově žít i v budoucnosti?
18. Kvůli čemu (konkrétně) bys chtěl/a hlavně zůstat? Jaké by to byly důvody?
Your answer
19. Kvůli čemu (konkrétně) bys uvažoval/a o přestěhování jinam? Jaké by to byly důvody?
Your answer
20. Máš nějaké ideální místo (obec, město, region, stát), ve kterém bys chtěl/a v budoucnosti žít? Jaké?
Your answer
21. Pohlaví
22. Kolik je Ti let?
Your answer
23. Název základní školy, kterou navštěvuješ
Your answer
Poznámky, doplnění odpovědí na některé z otázek a podobně
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy