Sběr požadavků na vzdělávací aktivity v oblasti otevřených dat
Zpracování osobních údajů
Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje zde poskytnuté jsou sbírány a zpracovávány za účelem registrace zájmu o školení v oblasti otevřených dat a pro další komunikaci při přípravě naplánovaných školení. Poskytnuté údaje budou archivovány pro potřeby projektu Implementace strategií v oblasti otevřených dat II (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172). Správcem těchto údajů je Ministerstvo vnitra.
Koncept vzdělávání
Struktura vzdělávacích aktivit umožňuje vždy pro konkrétní organizaci v závislosti na jejím aktuálním stupni při zavádění otevřených dat:
• vybrat vhodnou vzdělávací aktivitu,
• zkompletovat optimální program vzdělávání/spolupráce,
• navrhnout vhodný „mini-projekt“, zaměřený na předem definovanou oblast aktivit nutných pro zavedení publikace formou otevřených dat v konkrétní organizaci, s aktivním zapojením členů projektu "Implementace strategií v oblasti otevřených dat II" (více na https://opendata.gov.cz/edu:start).
Namapování aktivit na jednotlivá stádia zavádění otevřených dat
Typy vzdělávacích aktivit
Osvětové školení zaměřené na šíření znalostí a principů otevřených dat.

SK0 - Školení "Úvod k otevřeným datům"
• Principy otevřených dat.
• Role a význam otevřených dat v e-governmentu.
• Role a význam otevřených dat v konceptu SMART CITY.
• Pojmy, stupně otevřenosti, možné architektury technické realizace OD.
• Přínosy a rizika spojená s otevřeností a otevřenými daty.
• Procesy, organizace, role, odpovědnosti, strategie, publikační plán, katalogizace.
• Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa.
• Nástroje, standardy, směrnice, datové sady, standardní procesy, podmínky užití.

Specializovaná školení věnovaná detailním praktickým postupům doplněná praktickými cvičeními jednotlivých dovedností na připravených zadáních. Pokud si účastníci připraví vlastní zadání (konkrétní plánované záměry ze svých pracovišť / organizací), zaměřují se praktická cvičení na řešení těchto konkrétních záměrů jednotlivých účastníků školení. Počet účastníků je obvykle omezen na účastníky z jedné organizace a rovněž místo konání je obvykle v místě příslušné organizace.

SK1 - Školení "Tvorba publikačního plánu"
SK2 - Školení "Příprava dat k publikaci a katalogizaci"
SK3 - Školení "Lokální katalogy dat"
SK4 - Školení "Příprava a publikace propojených otevřených dat

Projekty zaměřené na předem definovanou oblast aktivit nutných pro zavedení publikace formou otevřených dat v konkrétní organizaci, s aktivním zapojením členů projektu "Implementace strategií v oblasti otevřených dat II". Projekty nejsou omezeny časově, rozsahem, ani intenzitou zapojení členů projektu "Implementace strategií v oblasti otevřených dat II".
SP1 - Specializované mini-projekty

Identifikace organizace
Název organizace *
Your answer
Adresa organizace *
Your answer
Jméno a příjmení kontaktní osoby *
Your answer
Pozice kontaktní osoby v organizaci *
Your answer
E-mail kontaktní osoby *
Your answer
Telefon kontaktní osoby
Your answer
Návod k zaznamenání zájmu o plánované aktivity
V následující tabulce si prosím vyberte u požadované aktivity výběrem vhodného sloupce preferovaný měsíc pro její konání.
Počet vybraných aktivit není ničím omezen.
Počet vybraných termínů pro vybranou aktivitu je omezen pouze počtem měsíců.
Nezobrazené měsíce v tabulce je nutné odkrýt vodorovným posuvníkem pod tabulkou.
Možnost "bez časové preference" použijte v tom případě, kdy není ve Vaších možnostech přesněji specifikovat preferované období, nebo v případě, že je pro Vás akceptovatelný jakýkoliv termín.
Aktivita
bez časové preference
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Sk0 - Školení "Úvod k otevřeným datům"
Sk1 - Školení "Tvorba publikačního plánu"
SK2 - Školení "Příprava dat k publikaci a katalogizaci"
SK3 - Školení "Lokální katalogy dat"
SK4 - Školení "Příprava a publikace propojených otevřených dat
SP1 - Specializované mini-projekty
Děkujeme za zadané požadavky na vzdělávací aktivity.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service