Оценка на качеството на административното обслужване

1. На колко години сте? *
2. С какво образование сте? *
3.Пол *
4.Вие ползвате административна услуга в качеството си на: *
5.Досега използвали ли сте услуги, предоставяни от РЗИ Ловеч? *
6.Колко пъти през последните три месеца сте посещавали РЗИ Ловеч? *
7.Удовлетворени ли сте от качеството на административното обслужване в РЗИ Ловеч? *
8.Получавате ли точна, ясна, пълна, на достъпен и разбираем за Вас език информация относно:Видовете административни услуги, предоставяни от РЗИ Ловеч *
Получавате ли точна, ясна, пълна, на достъпен и разбираем за Вас език информация относно:Реда, условията и сроковете за извършване на услугите *
Получавате ли точна, ясна, пълна, на достъпен и разбираем за Вас език информация относно:Документите, които е необходимо да представите във връзка с административното обслужване *
9.Служителите от РЗИ Ловеч се отнасят към Вас:Отзивчиво и любезно - изслушват с внимание поставените от Вас въпроси и Ви информират за предприетите действия или възможностите за решаване на изложения от Вас проблем *
Служителите от РЗИ Ловеч се отнасят към Вас:Безпристрастно, с уважение и зачитане на Вашите права *
Служителите от РЗИ Ловеч се отнасят към Вас:Професионално, отговорно, компетентно *
10.Кой аспект от административното обслужване НЕ удовлетворява Вашите нужди и очаквания: (можете да посочите повече от един отговор) *
Required
11.Били ли сте свидетел на корупционна практика от страна служител в РЗИ Ловеч? *
12.Бихте ли искали да Ви се предоставя административната услуга по електронен път? *
13.Кое от посоченото считате, че следва да се подобри (можете да посочите повече от един отговор) *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service