Taaltest NL Expert
Taaltest – Niveau C: expert

De test bestaat uit 24 multiplechoicevragen. Kies bij elke vraag het antwoord dat volgens u past op de stippellijn. Als u alle vragen hebt ingevuld, klik op verzenden. U ziet dan hoeveel vragen u juist hebt beantwoord, en tevens waar u eventueel fouten hebt gemaakt. Vergelijk uw score met het schema hieronder om te zien wat uw grammaticaniveau is. Hiervoor gebruiken wij het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
0-9 punten: Dit niveau lijkt toch net iets te hoog gegrepen. Probeert u onze taaltest voor gevorderden eens.
10-20 punten: Niveau C1 - Effectief operationeel gebruiker
21-24 punten: Niveau C2 - Volledige grammaticale beheersing

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Welke zin betekent hetzelfde? Naarmate je langer over de grap nadenkt, wordt hij leuker.
1 point
Clear selection
2. Welke zin betekent hetzelfde? Manuel is een uitstekende student, terwijl Michael middelmatig presteert.
1 point
Clear selection
3. Vul het juiste woord in: Nikos is twee maanden geleden gestart met een uitspraakcursus. ____________________ spreekt hij steeds duidelijker.
1 point
Clear selection
4. Vul het juiste woord in: De politie mag zonder toestemming van de eigenaar een huis binnengaan, ___________________ er een huiszoekingsbevel is.
1 point
Clear selection
5. Wat is correct? Over het onderzoek _____________________________   (er was met het onderzoek gefraudeerd), werd niets gepubliceerd.
1 point
Clear selection
6. Wat is correct? De studente ___________________________ (ze is gezakt voor het examen), wil graag een herkansing.
1 point
Clear selection
7. Wat is correct? Voor Johanna’s verjaardag zoek ik nog iets _______________________ (ze heeft het nog niet).
1 point
Clear selection
8. Wat is correct? De vakantie _____________________ (we hebben allemaal goede herinneringen aan deze vakantie), lijkt alweer lang geleden.
1 point
Clear selection
9. Wat is de juiste reactie? Erger jij je aan het lawaai op de gang?
1 point
Clear selection
10. Wat is de juiste reactie? Zijn jullie het met dit voorstel eens?
1 point
Clear selection
11. Wat is de juiste reactie? Ze had zulke goede cijfers niet verwacht.
1 point
Clear selection
12. Wat is de juiste reactie? Veel bedrijven vinden duurzaamheid belangrijk.
1 point
Clear selection
13. Vul in: Welkom, meneer en mevrouw De Boer, _____________________ plaats.
1 point
Clear selection
14.  Wat is de beste reactie? Ach jongetje, moet je zo huilen? Dat hoeft toch helemaal niet?
1 point
Clear selection
15. Vul in: Je moet er zelf __________________ naar kijken.
1 point
Clear selection
16. Vul in: Lise heeft ____________________________ over verbaasd dat ze zo populair bleek te zijn.
1 point
Clear selection
17. Vul aan: Ik had liever gewild dat jullie niet zo lang _________________.
1 point
Clear selection
18. Vul aan: We begrijpen niet hoe je je studie zo ____________________.
1 point
Clear selection
19. Vul in : _______ Martinus in de file staan? Hij is normaal nooit zo laat.
1 point
Clear selection
20. Vul in : Waar blijft Dione toch? – Ach, die ___________ zo wel komen.
1 point
Clear selection
21. Vul in : ________ zijn mijn nieuwe schoenen. Wat vind je ervan?
1 point
Clear selection
22. Vul in :  ___________ben ik intussen wel aan gewend.
1 point
Clear selection
23. Vul aan :  Ik was teleurgesteld over de film, want ik _______
1 point
Clear selection
24. Vul aan : Voordat het vliegtuig vertrok, ___________
1 point
Clear selection
Next
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy