แบบประเมินความรู้โครงการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี (ก่อน)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
1.หมู่บ้านห้วยน้ำใส ตั้งอยู่่ที่อำเภอใด
1 point
Clear selection
2.คนในชุมชนหมู่บ้านห้วยน้ำใส เป็นคนเชื้อสายอะไร

1 point
Clear selection
3. "จู๊ดเปอป๊าด" แปลว่าอะไร
1 point
Clear selection
4. โรงเรียนควายบ้านหนองตา  ตั้งอยู่่ที่อำเภอใด
1 point
Clear selection
5.  ควายที่จะใช้งานได้จริงและส่งมอบให้กับชาวบ้าน ต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไป
1 point
Clear selection
6.   คนในชุมชนบ้านหนองตาดั้ง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายอะไร
1 point
Clear selection
7. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ อยู่หมู่บ้านอะไร
1 point
Clear selection
8. "ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกี่ด้าน 
1 point
Clear selection
9. กิจกรรมใน"ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"  มีทั้งหมดกี่กิจกรรม
1 point
Clear selection
10.  โรงโอ่งเรื่องศิลป์ก่อตั้งเมื่อปีใด
1 point
Clear selection
11.  โอ่งมังกรเป็นสินค้าประจำจังหวัดราชบุรีมากี่ ปี?
1 point
Clear selection
12. จากรูปภาพ เป็นการปั้นโอ่งแบบใด
1 point
Captionless Image
Clear selection
13.  จากรูปภาพ เป็นการปั้นโอ่งแบบใด
1 point
Captionless Image
Clear selection
14.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด เมื่อวันที่เท่าไหร่
1 point
Clear selection
15.  กลุ่มชาวบ้านม่วงส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายอะไร
1 point
Clear selection
16.ฐานข้อมูล e-chayaratchaphuri.mcru.ac.th เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.